ดูหนังออนไลน์
COVID-19

บรรยากาศฉีดวัคซีนเข็ม 3 ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ วันแรก 1.5 หมื่นคน


ชมภาพบรรยากาศ ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ วันนี้วันแรก 15,000 คน พร้อมทะยอยฉีดจนครบ 150,000 คน 

วันนี้ (24 กันยายน 2564) ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข พร้อมด้วย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และแพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ และผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศนโยบายและการเตรียมความพร้อมของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ

ทั้งนี้ เพื่อเปิดให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้น (Booster dose) กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 จำนวน 15,000 คนก่อนและจะทยอยฉีดจนครบ 150,000 คน

บางซื่อ 1

สำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 จะได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น (Booster dose) ทางศูนย์ฯ จะใช้ฐานข้อมูลเดิมสำหรับส่ง SMS ให้ผู้รับบริการเพื่อนัดหมายวันเวลาฉีดวัคซีนล่วงหน้าและผู้รับบริการสามารถตรวจสอบวันเวลานัดด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน “Vaccine บางซื่อ”

ดร.สาธิตกล่าวว่า ผู้รับบริการที่ได้รับ SMS แจ้งวันเวลานัดหมายฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) จากทางศูนย์ฯ และมีความสมัครใจที่รับวัคซีนเข็มกระตุ้นสามารถเดินทางมาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เข้าประตู 1, 2, 3, 4 แสดง SMS หรือ แอปพลิเคชัน “Vaccine บางซื่อ” ต่อเจ้าหน้าที่

บางซื่อ2

จากนั้น จะได้รับแบบคัดกรอง และสามารถไปที่จุดฉีดวัคซีนได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ และขอความกรุณามารับวัคซีนตรงตามวันและเวลานัด

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในเวลา 9.00- 18.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไปขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ กรณีที่มาไม่ตรงวันที่นัดหมาย

บางซื่อ3

ในส่วนของผู้รับบริการ ควรเตรียมตัวในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) ดังนี้

  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสม 8 – 10 แก้วต่อวัน
  • เลือกใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการรับการฉีดวัคซีน
  • ควรเดินทางมาด้วยรถขนส่งสาธารณะ เพื่อลดความแออัดของการจราจร

บางซื่อ5

อ่านข่าวเพิ่มเติม