ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘COVID Arm’ คืออะไร เรื่องควรรู้ก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19


กองระบาดวิทยา เผยอาการ “COVID Arm” ที่เกิดขึ้นได้หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมวิธีการรักษาด้วยตัวเอง

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เผยแพร่ข้อมูล อาการไม่พึงประสงค์ COVID Arm ที่อาจเกิดขึ้นได้ ภายหลังการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะจากวัคซีน mRNA โดยระบุว่า

ฉีดวัคซีน

“COVID Arm คืออะไร

COVID Arm คือ ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

ผู้ป่วยจะมีอาการบวม แดง และเจ็บบริเวณที่ฉีด หรือใกล้เคียง อาจมีอาการคันร่วมด้วย บางรายอาจมีอาการแสดงอื่น ๆ ร่วมด้วยได้ เช่น ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เป็นต้น โดยมักเกิดอาการภายใน 7 วันหลังรับวัคซีน ส่วนใหญ่หายได้เอง

มีการรายงาน COVID Arm หลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ประมาณ 1.1% ส่วนมากพบในเพศหญิงและภายหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 นอกจากวัคซีนชนิด mRNA ยังพบรายงานการเกิด COVID Arm ภายหลังการฉีดวัคซีนชนิดอื่น ๆ ด้วย เช่น AstraZeneca

โควิดอาร์ม

ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายได้เองภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ อาจใช้การประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการ ในผู้ที่มีอาการบวมแดง หรือคันมาก สามารถใช้ยาทากลุ่มสเตียรอยด์ หรือยากินแก้แพ้ได้

ในผู้ที่เกิด COVID Arm สามารถรับวัคซีนชนิดเดิมในเข็มถัดไปได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชนิดของวัคซีน อย่างไรก็ตาม อาจเกิดอาการซ้ำได้หลังรับวัคซีนชนิดเดิม

อ่านข่าวเพิ่มเติม