COVID-19

ภูเก็ต เปิดเดินทางเข้าออกทุกช่องทาง 1 ต.ค. อ่านเงื่อนไขที่นี่

จังหวัดภูเก็ต คลายล็อก เปิดเดินทางเข้าออกทั้งรถ เรือ เครื่องบิน ภานใต้เงื่อนไขรับวัคซีนแล้ว ผ่านการตรวจคัดกรองโควิด อ่านเงื่อนไขละเอียดที่นี่

ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต โพสต์เพจเฟซบุ๊ก คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5745/2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าภูเก็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

จังหวัดภูเก็ต

กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังต่อไปนี้

1. ผู้เดินทางเข้าภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ทางน้ำ (ท่าเรือ ทุกท่า) และช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

  • ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ชนิดซิโนแวค ซิโนฟาร์ม สปุตนิก วี ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ โมเดอร์นา จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  • ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test ที่มีผลยืนยันจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ก่อนเดินทางถึง

กรณี ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดภูเก็ต เดินทางผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย และด่านตรวจทางน้ำ (ท่าเรือ) สามารถนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย. ไปตรวจกับสถานพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการ หรือ รพ.สต. หรือนำมาตรวจเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

ภูเก็ต 4

2. ผู้เดินทางเข้าภูเก็ต ที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 1

  • เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
  • ผู้เดินทางมากับรถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย

3. เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ก่อนเดินทางถึง

กรณีผู้เดินทางผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย และด่านตรวจทางน้ำ (ท่าเรือ) สามารถนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย. มาตรวจเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

4. กรณี นักเรียนนักศึกษาอายุไม่ถึง 18 ปี ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้และมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต เพื่อการเรียนการศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา หรือศึกษาธิการจังหวัด ออกบัตรประจำตัวเป็นรูปแบบเดียวกัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่านเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต1 2

นอกจากนี้ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test และออกใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้มีผลใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน

5. ผู้ที่มีนัดหมายตามกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน (จำเลย พยาน ผู้ต้องหา ผู้ได้รับการปล่อยตัว) ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนว่า หากเลื่อนเวลานัดหมายดังกล่าว จะทำให้กระบวนการพิจารณาเสียหายอย่างร้ายแรง ให้สามารถเดินทางเข้าภูเก็ตได้ โดยมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ก่อนเดินทางถึง

6. ผู้เดินทางมาตามโครงการนำร่องด้านการท่องเที่ยว (7+7 Extension) หรือบุคคลที่เดินทางไปท่องเที่ยวนอกเขตจังหวัด ทางทะเล ไปจังหวัดนำร่องอื่นแบบไป-กลับภายในวันเดียว พร้อมคนขับเรือ มัคคุเทศก์ และพนักงานประจำเรือ ให้สามารถเดินทางเข้าภูเก็ตได้ โดยมีผลการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้คนขับเรือ มัคคุเทศก์ และพนักงานประจำเรือ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ทุกสัปดาห์

7. ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และเปิดระบบติดตามไว้ตลอดเวลา หรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าภูเก็ตล่วงหน้า และแสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code) ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าภูเก็ต

อ่านข่าวเพิ่มเติม