ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘หมอยง’ เปิดผลศึกษาการฉีดวัคซีนแบบไขว้ แจงลำดับการสลับ มีผลต่อภูมิต้านทาน


“หมอยง” เปิดผลศึกษาการฉีดวัคซีนแบบไขว้ แจงลำดับการสลับวัคซีน มีผลต่อภูมิต้านทาน ย้ำ!! mRNA เข็มเดียวระดับภูมิต้านทานไม่เพียงพอในการป้องกัน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า

หมอยง

โควิด 19 วัคซีน การให้วัคซีนเข็มแรกเริ่มต้น และกระตุ้นเข็ม 2

วัคซีนเชื้อตายเข็มแรกเริ่มต้นจะเป็นตัวรองพื้นที่ดี และตามด้วยการกระตุ้นด้วย virus vector หรือ mRNA

วัคซีนเชื้อตาย มีอาการข้างเคียงน้อยมาก เช่น อาการเจ็บบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ ไข้ ปวดเมื่อยตามตัว เทียบกับวัคซีนไวรัสเวกเตอร์ หรือ mRNA มีมากกว่า

การให้วัคซีนสลับแบบไขว้ โดยเริ่มต้นจากวัคซีนเชื้อตาย sinovac แล้วตามด้วย AstraZenecacac หรือ Pfizer ภูมิต้านทานจะใกล้เคียงกับ การให้วัคซีน AstraZeneca หรือ Pfizer 2 เข็ม ดังแสดงในรูป (ตรวจภูมิต้านทานที่ 1 เดือน)

หมอยง

การให้วัคซีนสลับเริ่มต้นด้วยไวรัสเวกเตอร์ AstraZeneca แล้วตามด้วย mRNA Pfizer วัดภูมิต้านทานได้สูงสุดในกรณีให้ 2 เข็ม

mRNA มีอาการข้างเคียง เข็มที่ 2 มากกว่าเข็มแรก

อาการข้างเคียง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในวัยรุ่นหลังให้ mRNA จะพบมากในเข็มที่ 2 เป็นที่วิตกกังวลของผู้ปกครอง และบางประเทศแนะนำให้ mRNA เข็มเดียว

mRNA เข็มเดียวระดับภูมิต้านทานไม่เพียงพอในการป้องกัน

การให้วัคซีนสลับ เริ่มต้น วัคซีนเชื้อตายเข็มแรก แล้วตามด้วย mRNA เข็มที่ 2 ทำให้ได้รับ mRNA เข็มเดียว น่าจะเป็นทางออกลดอาการข้างเคียง

ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะความปลอดภัย และอาการข้างเคียง ในการให้วัคซีนสลับ เริ่มต้นเชื้อตาย แล้วตามด้วย mRNA ในเด็กวัยรุ่น

ลำดับการสลับวัคซีน มีผลต่อภูมิต้านทาน

#หมอยง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK