COVID-19

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ศูนย์บางซื่อ พรุ่งนี้ ไม่รับวอล์กอิน ต้องมี SMS ยืนยัน


เริ่มพรุ่งนี้ 24 ก.ย. ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วันแรก 1.5 หมื่นคน ไม่รับวอล์กอิน ต้องมี SMS ยืนยัน

วันนี้ (23 ก.ย.) พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง และผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แถลงยืนยันความพร้อม ฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 ให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม เมื่อเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564 ที่มีจำนวนทั้งหมด 150,000 คน

พญ.มิ่งขวัญ ระบุว่า ในวันพรุ่งนี้ ได้แจ้งนัดหมายให้มารับเข็ม 3 จำนวน จำนวน 15,000 คน จากนั้นจะมีการทยอยฉีดเรื่อย ๆ จนครบ 15 แสนคน คาดว่าในวันที่ 13 ตุลาคม จะแล้วเสร็จ

ฉีดวัคซีนเข็ม 3

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

จากนั้นจะเปิดให้ผู้ที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็มจากที่อื่น เข้ารับการฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม เพื่อกระจายมาฉีดที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ได้ 1,000-2,000 คนต่อวัน

ประชาชนที่จะเข้ารับการฉีดวันพรุ่งนี้ ทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้แจ้งทาง SMS ให้ทราบแล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากทางศูนย์ฯ มีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว สามารถเข้ามารับบริการ โดยนำหลักฐานเป็น SMS หรือข้อมูลการฉีดในแอปพลิเคชันวัคซีนบางซื่อมายื่นก็พอ โดยจะไม่อนุญาตให้มีการวอล์กอินเข้ามา เพื่อลดความแออัด

ส่วนคนที่ไม่สามารถมาตรงตามวันนัดได้นั้น สามารถมาได้หลังจากวันนัด 7 วัน

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 นั้น ผู้เข้ารับการบริการจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำอย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน สวมใส่เสื้อผ้าสะดวกต่อการฉีด และหากเป็นไปได้ให้เดินทางด้วยรถสาธารณะเพื่อความสะดวก เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ นอกจากคนที่มาฉีดเข็มที่ 3 จำนวน 15,000 คนแล้ว ยังมีคนที่มาฉีดเข็มที่ 2 อีกจำนวน 15,000 คนด้วย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความแออัดได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม