COVID-19

สปสช. แจงรายละเอียดรับชุดตรวจโควิด ชี้จังหวะดีสร้างความเชื่อมั่นคลายล็อก


สปสช. เผยวิธีรับชุดตรวจโควิด ชี้จังหวะดี สอดรับการเปิดร้านค้า อาหาร เพิ่มความมั่นใจผู้บริโภค ใช้ชีวิตได้สบายใจมากขึ้น ย้ำลงทะเบียนที่แอปฯเป๋าตังด่วน

ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า การกระจายชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) แบบ Self-test หรือชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง แก่ประชาชนเพื่อนำไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองจำนวน 8.5 ล้านชุด เป็นจังหวะดีที่ จำนวนผู้ป่วยเริ่มเบาบางลง และภาคธุรกิจเริ่มเปิดร้านค้าร้านอาหารและการบริการต่าง ๆ

ชุดตรวจโควิด

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้นำ ATK มาเป็นเครื่องมือคัดกรอง ช่วยสร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ และคนในชุมชนก็จะมั่นใจ ใช้ชีวิตประจำวันได้สบายใจมากขึ้น ขณะเดียวกันหากพบผู้ติดเชื้อก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วย

ในส่วนของ กทม.นั้น จะได้รับการจัดสรร ATK จำนวน 2.26 ล้านชุด กระจายไปในชุมชนผ่านศูนย์บริการสุขภาพของกทม.และร้านยาที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช.

สำหรับการรับชุดตรวจที่ร้านยานั้น ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยจะมีแบบสอบถามเพื่อคัดกรองความเสี่ยง หากเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงก็จะได้รับแจก ATK โดยเลือกจุดรับที่ร้านยาใกล้บ้านได้ ซึ่งร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจะมีป้ายสีเหลืองใหญ่ๆเขียนว่ารับชุดตรวจ ATK ฟรีที่นี่

“เรื่องกลุ่มเสี่ยง บางทีเป็นเรื่องของความกังวลทางด้านจิตใจ อย่างเวลาเราลงชุมชนไปตรวจบ้านที่มีการติดเชื้อ คนข้างบ้านก็จะสงสัยว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ แบบนี้ไม่ต้องกังวล โดยดูจากอาการของเรา ถ้าสะดวกก็แยกตัวไป โดยยังไม่ต้องตรวจด้วย ATK ก็ได้ แต่ถ้ามีความเสี่ยงขึ้นมาจริง ๆ แกนนำชุมชนจะกระจายให้ถึงบ้าน” ผศ.ภญ.ยุพดี กล่าว

ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข
ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข

นอกจากนี้ กรณีของคนในชุมชนต่าง ๆ หรือคนที่มีข้อจำกัด ในการใช้แอปฯผ่านสมาร์ทโฟน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ก็จะใช้ช่องทางพิเศษที่สำนักอนามัย กทม. ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข และขอความร่วมมือจากประธานชุมชน แกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ประเมินความเสี่ยงของคนในชุมชน และกระจาย ATK แก่กลุ่มเสี่ยงให้ถึงบ้าน

ขณะเดียวกัน สปสช. ยังร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดส่งชุดตรวจ ATK ไปตามสถานคุ้มครองเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรอง กรณีมีคนใหม่ ๆ เข้ามาพักอาศัย รวมทั้งมีการหารือว่าจะกระจายแก่กลุ่มคนพิการ

ในกรณีผลตรวจเป็นบวก ในแอปฯเป๋าตังจะมีให้เลือกว่าจะเข้า Home Isolation ที่ไหน ที่อยู่ปัจจุบันหรือกลับภูมิลำเนาก็ได้ ถ้าเลือกที่อยู่ปัจจุบันใน กทม. ข้อมูลก็จะส่งเข้าระบบแล้วกระจายคนไข้ให้คลินิกที่ตั้งอยู่ใกล้ผู้ป่วยมากที่สุด เป็นผู้ดูแลติดตามอาการ ดูแล หากเป็นคนในชุมชนก็ จะมี อสส.ช่วยประสานเข้าสู่ระบบการดูแล หรือโทรมาที่สายด่วน 1330

อ่านข่าวเพิ่มเติม