COVID-19

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ได้ผลมากกว่าฉีด 2 เข็ม 7-20 เท่า ในอิสราเอล

“หมอเฉลิมชัย” บอกข่าวดี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ได้ผลดีกว่าฉีดเพียง 2 เข็ม มาก 7-20 เท่า ผลการศึกษาจากคนอิสราเอล 1.1 ล้านคน

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chalermchai Boonyaleepun ถึงผลการศึกษาในการฉีดในคนอิสราเอล 1.1 ล้านคน ประเทศแรกที่มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสาม พบฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ได้ผลดีกว่าฉีดเพียง 2 เข็ม มาก 7-20 เท่า โดยระบุว่า

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3

“ฉีด Pfizer กระตุ้นเข็มสาม ได้ผลดีกว่าฉีดเพียง 2 เข็ม มาก 7-20 เท่า เป็นการศึกษาในคนอิสราเอล 1.1 ล้านคน

มีคำถามที่ต้องการคำตอบที่ชัดเจนว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วสองเข็ม จำเป็นจะต้องฉีดกระตุ้นเข็มสามหรือไม่ และฉีดเมื่อไหร่ดี หรือควรรอฉีดวัคซีนรุ่นที่สองไปเลย

การศึกษาเบื้องต้นในอิสราเอล ซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสาม โดยเป็นการรวบรวมผู้สูงอายุจำนวน 1.1 ล้านคน ที่ได้รับการฉีดกระตุ้นเข็มสาม โดยฉีดห่างจากเข็มสอง 5 เดือน

LINE ALBUM รวมหมอโควิด ๒๑๐๙๑๘

ผลการศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 พบประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจดังนี้

1. ระดับภูมิคุ้มกัน (NAb) พบว่าเพิ่มขึ้นมากถึง 7 เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ฉีดเพียงสองเข็ม

2. ประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อ ทำให้ป้องกันได้ดีขึ้น 11 เท่า

3. ประสิทธิผลในการป้องกันเจ็บป่วยอาการรุนแรง ทำให้ดีขึ้น 20 เท่า

โดยการรวบรวมครั้งนี้ เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ที่มีนโยบายให้ฉีดกระตุ้นเข็มสาม ในผู้สูงอายุชาวอิสราเอล

อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดบางประการที่จะทำให้งานวิจัยนี้ จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมก็คือ ผู้ที่ฉีดเข็มสาม มีความเสี่ยงในการติดเชื้อและเจ็บป่วย ไม่เหมือนกับผู้ที่ไม่ได้ฉีดเข็มสาม เพราะไม่ได้แบ่งกลุ่มเป็นงานวิจัยที่ชัดเจน เป็นเพียงการสังเกตสถิติ แต่มีจำนวนมากพอสมควร

นอกจากนั้น ยังมีข้อถกเถียงที่สำคัญในเรื่องความเท่าเทียม หรือนโยบายระดับโลกว่า ในประเทศร่ำรวย ควรจะเริ่มฉีดเข็มสามเลย หรือควรแบ่งวัคซีนให้กับประเทศยากจน ได้ฉีดเข็มหนึ่ง กับเข็มสอง เสียก่อน

ไฟเซอร์

เนื่องจากว่าโลกเราไม่ได้สามารถแยกขาดจากกันทางด้านโรคติดต่อได้

ถ้าประเทศที่ฉีดเข็มสาม จนคุมสถานการณ์ประเทศตัวเองได้ดี

แต่มีบางประเทศในโลก ยังไม่ได้ฉีดเข็มหนึ่งและสอง ก็จะทำให้มีการติดเชื้อสูง และมีโอกาสเกิดไวรัสกลายพันธุ์ ซึ่งดื้อต่อวัคซีน
สุดท้ายโควิดก็จะแพร่ระบาด กลับมาสู่ประเทศที่ฉีดวัคซีนเข็มสามแล้วด้วย

องค์การอนามัยโลก จึงยังไม่แนะนำให้ประเทศร่ำรวยฉีดเข็มสาม แต่อยากให้ช่วยกันระดมฉีดให้ครบสองเข็มทุกประเทศเสียก่อน

อ่านข่าวเพิ่มเติม