COVID-19

เช็คด่วน! นัดฉีดวัคซีน คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามา 18-25 ก.ย. เลื่อนวันนัดใหม่

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลื่อนวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว เช็ควันนัดใหม่ ที่นี่

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เรื่อง ประกาศ เลื่อนวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยระบุว่า

วัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเลื่อนวันฉีดวัคซีนโควิด-19 AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ในช่วงวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2564 ที่ Sky Hall ชั้น 3 ศูนย์ฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ให้เปลี่ยนวันนัดใหม่

แต่สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม เป็นต้นไป ยังรับวัคซีนเข็ม 2 ได้ตามวันนัดเดิม โดยขอให้ทุกท่านไปรับบริการฉีดวัคซีน ตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น

วัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2

กำหนดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2  

วันนัดเดิม 18-20 กันยายน 2564 ให้มาฉีดพร้อมกันวันที่ 18 กันยายน 2564

วันนัดเดิม 22-23 กันยายน 2564 ให้มาฉีดพร้อมกันวันที่ 19 กันยายน 2564

วันนัดเดิม 24-25 กันยายน 2564 ให้มาฉีดพร้อมกันวันที่ 20 กันยายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม