COVID-19

ยอดฉีดวัคซีนสะสมทั่วไทยพุ่ง 41.64 ล้าน เข็ม 1 ฉีดแล้ว 27.76 ล้านโดส


ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และ กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย นับถึงเวลา 18.00 น. เมื่อวานนี้ (14 ก.ย.)

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-14 กันยายน 2564

  • รวม 41,647,101 โดส ใน 77 จังหวัด
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 27,769,095 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 13,260,456 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 617,550 ราย

ยอดการได้รับวัคซีนทั่วประเทศ วันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ 694,076 โดส

  • เข็มที่ 1 : 228,352 ราย
  • เข็มที่ 2 : 464,749 ราย
  • เข็มที่ 3 :       975 ราย

ฉีดวัคซีน

อ่านข่าวเพิ่มเติม