ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ภูเก็ต สั่งปิดชุมชนไทยใหม่ ราไวย์ 14 วันสกัดโควิด วันนี้ติดเชื้อใหม่ 229 ราย

ภูเก็ต ออกคำสั่งปิดชุมชนไทยใหม่ ราไวย์ หลังพบโควิดแพร่ระบาดเพิ่ม ตั้งแต่ 15-28 กันยายนนี้ ส่วนสถานการณ์รายวันติดเชื้อเพิ่ม 229 ราย

ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต โพสต์เพจเฟซบุ๊ก คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5444/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 15-28 กันยายน 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังต่อไปนี้

ชุมชนไทยใหม่

1. ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์

2. กำหนดมาตรการควบคุมจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ชุมชนไทยใหม่

  • จุดตรวจคัดกรอง ซอยมุขดี ตัดซอยแหลมกาใหญ่
  • จุดตรวจคัดกรอง บริเวณปากทางเข้าชุมชนไทยใหม่ สะพานท่าเทียบเรือราไวย์

3. ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดตรวจคัดกรองตามข้อ 2 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ภูเก็ต ราไวย์

4. มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

  • เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และอำเภอเมืองภูเก็ต จัดบุคลากรเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก ATK หรือ RT-PCR
  • เทศบาลตำบลราไวย์ จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจุดตรวจคัดกรองและทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 สถานที่สาธารณะ ถนน และจัดหา ดูแล ช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนไทยใหม่

สำหรับสถานการณ์โควิด จังหวัดภูเก็ต วันที่ 14 กันยายน 2564 ข้อมูล ณ เวลา 22:30 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในภูเก็ต 229 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 7,582 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 3,478 ราย รักษาหายกลับบ้านสะสม 4,262 ราย ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตสะสม 40 ราย

ภูเก็ต 2

ขณะที่ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ยังได้จัดตั้ง “คลินิกอุ่นใจ” ศูนย์แรกรับดูแลให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาโควิด-ส่งต่อผู้ป่วย โดยพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน เป็นต้นไป ตั้งอยู่ ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ถนนท่าแครง หรือถนนไร้ฝุ่น ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ใช้ ATK ในการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองที่บ้าน หรือตรวจมาจากห้องแลป แล้วพบว่ามีผลเป็นบวก ต้องการรับคำปรึกษา ต้องการตรวจซ้ำ คลินิกอุ่นใจแห่งนี้ ก็จะเป็นจุดอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด ที่ไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใคร หากพบว่าตัวเองติดเชื้อ

“คลินิกอุ่นใจ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์แรกรับดูแลประชาชนที่ป่วยติดเชื้อโควิด โดยเฉพาะกลุ่มที่ซื้ออุปกรณ์มาตรวจหาเชื้อเอง ซึ่งคนเหล่านี้เมื่อตรวจและพบว่าตัวเองติดเชื้อก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ก็สามารถที่จะเดินทางมาที่คลินิกดังกล่าวได้เลย”

ทางคลินิกจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ตรวจอาการ ตรวจเอ็กซเรย์ปอด ให้ยาในรายที่ไม่แสดงอาการ และจะพิจารณาในการรักษาและส่งต่อว่าควรจะส่งผู้ป่วยไปรักษาที่ไหน ที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ CI หรือกลับไปรักษาตัวที่บ้าน

อ่านข่าวเพิ่มเติม