COVID-19

รถไฟ เปิดวิ่งเพิ่ม 20 ขบวน 4 ภาค เริ่มวันนี้ ที่ไหนบ้าง เช็คเส้นทางเดินรถที่นี่


รถไฟ เปิดวิ่งเพิ่ม 20 ขบวน รองรับการเดินทางของประชาชน หลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังโควิด เริ่มตั้งแต่ 15 กันยายนนี้ เส้นทางไหนบ้าง เช็คที่นี่

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคม ให้บริการเพิ่มเติมจำนวน 20 ขบวน

รถไฟ เปิดวิ่งเพิ่ม

นอกจากนี้ ยังได้ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง ของขบวนรถในบางขบวนใหม่ เพื่อรองรับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการ และความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

เส้นทางรถไฟ เปิดวิ่งเพิ่ม 20 ขบวน

สายเหนือ 4 ขบวน

  • ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ-ตะพานหิน-กรุงเทพ
  • ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน

  • ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ–สุรินทร์–กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น นครราชสีมา – สุรินทร์ – นครราชสีมา
  • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย–ชุมทางบัวใหญ่–ชุมทางแก่งคอย

รถไฟ

สายใต้ 4 ขบวน

  • ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ–หัวหิน–กรุงเทพ
  • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง–สุไหงโกลก–พัทลุง

สายตะวันออก 4 ขบวน

  • ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพ
  • ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ-ด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น กรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพ

สายแม่กลอง 4 ขบวน

  • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4380/4383 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง
  • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4386/4387 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง

รถไฟ1

ในการปรับการให้บริการเดินรถครั้งนี้ ได้คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การสแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ

หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากโควิด-19

อ่านข่าวเพิ่มเติม