COVID-19

เริ่มวันนี้!! ลุยฉีดวัคซีนหญิงตั้งครรภ์ ตั้งเป้า ‘1 เดือน 1 แสนราย’

สธ. รณรงค์ ฉีดวัคซีนหญิงตั้งครรภ์ ป้องกันโควิด ตั้งเป้าหมาย 1 เดือน 1 แสนราย’ ดีเดย์ 13 กันยายน-13 ตุลาคม 2564 นี้

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการสำรวจการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ และทารกแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 9 กันยายน 2564 จึงเน้นการรณรงค์ ฉีดวัคซีนหญิงตั้งครรภ์ เพิ่มมากขึ้น

ฉีดวัคซีนหญิงตั้งครรภ์

จากการสำรวจ พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ 3,223 ราย เสียชีวิต 73 ราย คิดเป็น 2.26% และทารกแรกเกิดติดเชื้อ 154 ราย คิดเป็น 8.89%

 

ดังนั้น กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง เมื่อเกิดการติดเชื้อโรคโควิด-19 ต้องเร่งให้ได้รับวัคซีนโดยเร็ว เพื่อลดความรุนแรงของโรค

กระทรวงสาธารณสุข ได้อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อน เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตรได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ภายใต้กิจกรรม เดือนแห่งการรณรงค์หญิงตั้งครรภ์ เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีเป้าหมายคือ 1 เดือน 1 แสนราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 13 ตุลาคม 2564 นี้

ดร.สาธิต
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ

ด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จากข้อมูลเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2564 มีหญิงตั้งครรภ์ได้รับวัคซีนแล้ว 68,435 ราย

ขณะที่แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 53,697 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 14,559 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 179 ราย ซึ่งถือว่ายังน้อยมาก

การฉีดวัคซีนที่ยังน้อย เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ ยังมีความกังวลใจ และไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของวัคซีน แม้ว่าจะได้มีการสื่อสาร และให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และวัคซีนผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้ว จึงต้องเร่งรณรงค์ และสร้างกระแสให้สังคม

นพ.สุวรรณชัย 1
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความตระหนักว่า หญิงตั้งครรภ์ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องได้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิต

นอกจากนี้ วัคซีนในแม่ สามารถส่งต่อภูมิคุ้มกันโรคให้ลูกได้ด้วย ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน สามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม