ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ด่วนสุด!!ศิริราช ยกเลิกลงทะเบียนฉีดแอสตร้าฯ เข็ม 1 ไม่ตรงนโยบายสธ.ให้ฉีดไขว้


ศิริราช ประกาศด่วน ยกเลิกลงทะเบียนฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 ประชาชนอายุ 18 ปี เหตุเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่ตรงนโยบายสธ.ให้ฉีดไขว้ซิโนแวค ตามด้วยแอสตร้าฯ

โรงพยาบาลศิริราช แจ้งว่า ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ลงทะเบียนจองวัน และเวลาการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) สำหรับเดือนกันยายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 กันยายน 2564 สำหรับการฉีดเข็ม 1 เท่านั้น

รพ.ศิริราช

แต่เนื่องจากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งไม่ตรงกับนโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะจัดให้มีการเข้ารับวัคซีนชนิด Sinovac เป็นเข็มที่ 1 และวัคซีนชนิด AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิริราชเปิด จึงขอยกเลิกการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 กันยายน 2564 ดังกล่าว

ขอแสดงความเสียใจ รวมทั้งขออภัยในความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ หาก รพ.ศิริราช ได้รับการจัดสรรวัคซีนสำหรับดำเนินการตามนโนบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะรีบดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด

ศิริราช

อ่านข่าวเพิ่มเติม