COVID-19

เริ่มสัปดาห์หน้า! ‘ตรีนุช’ สั่งทำความเข้าใจเด็ก 12-18 ปี ฉีดวัคซีน ก่อนสรุปรายชื่อผู้ปกครองยินยอม

“ตรีนุช” เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิดนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 12-18 ปี เริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของวัคซีน รวมถึง วิธีการปฏิบัติตัวก่อน-หลังรับวัคซีนในสัปดาห์หน้า ก่อนให้โรงเรียนทั้งของรัฐ และเอกชน รวบรวมรายชื่อเด็ก ที่ผู้ปกครองยินยอมให้ฉีดวัคซีนได้

จากกรณีที่ ที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธาน  อนุมัติในหลักการให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12-18 ปี ทุกคน ทุกสังกัด กว่า 4.5 ล้านคน ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ โดยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 29 จังหวัดก่อนนั้น

trii

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้วางแผนดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัด ทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีอายุ 12-18 ปี

การฉีดวัคซีนให้เด็ก จะเป็นไปตามความสมัครใจ ที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน โดยทางกระทรวงกำหนดให้มีการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการฉีดวัคซีน และวิธีการปฏิบัติก่อน และหลังการฉีดวัคซีน ซึ่งจะเริ่มสร้างความเข้าใจในสัปดาห์หน้า

หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการสอบถามความยินยอม ให้เด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแบบฟอร์ม ยินยอมให้เด็กในปกครองฉีดวัคซีน และให้สถานศึกษานำส่งรายชื่อ และจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน เพื่อรวมรายชื่อทั้งในสังกัด และนอกสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ส่งให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

จากนั้น จะมีการประชุม เพื่อสอบทานสรุปข้อมูลนักเรียนอายุ 12-18 ปี กับสาธารณสุขจังหวัด เพื่อวางแผนการฉีดวัคซีน โดยตั้งเป้าหมายว่า จะเริ่มการฉีดวัคซีนให้ได้ในเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และจะเร่งดำเนินการฉีดให้เร็ว และครอบคลุมที่สุด เพื่อรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในเดือนพฤศจิกายนนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo