ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ด่วน!! เปลี่ยนสิทธิผู้เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม วันนี้วันสุดท้าย ถึงสี่โมงเย็นเท่านั้น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจงเตือนด่วน เปลี่ยนสิทธิผู้เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบบุคคลธรรมดา วันนี้วันสุดท้าย อ่านเงื่อนไขที่นี่

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก แจ้งเตือน การเปลี่ยนสิทธิผู้เข้ารับวัคซีน สำหรับผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดา วันนี้ (10 กันยายน 2564) เป็นวันสุดท้าย ถึงเวลา 16,00 น.เท่านั้น โดยระบุว่า

วัคซีนซิโนฟาร์ม

“แจ้งเตือน การเปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้ารับวัคซีน สำหรับผู้จองซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดา วันสุดท้าย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเปิดให้ผู้จองวัคซีน สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในระบบ https://change-sinop.cra.ac.th ได้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. (ไม่นับรวมเวลาอนุมัติการเปลี่ยนสิทธิ์)

หากไม่ดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้เข้ารับวัคซีนได้ ในทุกกรณี

สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้ เฉพาะผู้จองที่ยังไม่ได้เข้ารับซิโนฟาร์มทั้ง 2 โดส และเปลี่ยนสิทธิ์ได้ครั้งเดียว

ซิโนฟาร์ม 4

ผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ สามารถเข้าระบบ CRA Sinop ด้วย Username (เลขที่บัตรประชาชน) และ password (เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้) เพื่อเลือกวันนัดใหม่ ทำแบบคัดกรอง และใบยินยอมการฉีดวัคซีน บันทึก QR Code นำไปฉีดวัคซีนต่อไป

หมายเหตุ: กรุณาประสานยืนยันวัน-เวลานัดหมายการฉีด กับโรงพยาบาลปลายทางอีกครั้ง ก่อนเข้ารับบริการ”

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม