ดูหนังออนไลน์
COVID-19

แม่ฮ่องสอนวุ่น!! 5 คลัสเตอร์สบเมย ติดโควิด 76 ราย สั่งปิดด่วน 4 หมู่บ้าน

แม่ฮ่องสอน เร่งสกัดโควิด 5 คลัสเตอร์อำเภอสบเมย หลังพบติดเชื้อแล้ว 76 ราย ล่าสุดสั่ง เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุก บับเบิล แอนด์ ซีลโรงเรียน

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์โควิด หลังพบ 5 คลัสเตอร์ในอำเภอสบเมย โดยล่าสุด ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสบเมย ซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธาน ได้มีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 4 หมู่บ้าน ดังนี้

แม่ฮ่องสอน

1. หมู่บ้านห้วยมะโอ หมู่ที่ 2

2. หมู่บ้านสบเมย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สามแลบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 ครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2564

3. บ้านแม่สวดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สวด

4. บ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย

ทั้งนี้ ห้ามผู้ใดเข้า-ออก พื้นที่ดังกล่าว ยกเว้นผู้ได้รับอนุญาต  ห้ามมีการรวมตัวในที่สาธารณะ เกินกว่า 2 คนขึ้นไป พร้อมตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกั้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9-22 กันยายน 2564

แม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ ดำเนินการควบคุมโรคแบบ bubble & sealed ในหอพักประจำของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวน 263 ราย และติดตามนักเรียนที่ไม่ได้อยู่หอพักประจำของโรงเรียนอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อดำเนินการตรวจและคุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน ตามมาตรการทางสาธารณสุข

ขณะที่ นายแพทย์พิทยา หล้าวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นำทีมควบคุมโรคออกปฏิบัติการตามมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยชุดตรวจเบื้องต้น ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่หมู่บ้านสบเมย และหมู่บ้านใกล้เคียง ที่หมู่บ้านโตแฮ จำนวน 61 ราย บ้านบุญเลอน้อย 18 ราย บ้านบุญเลอ 52 ราย และหมู่บ้านกลอเซโล จำนวน 32 ราย รวม 163 ราย พบผลเป็นลบทั้งหมด

แม่ฮ่องสอน1

สำหรับ 5 คลัสเตอร์ อำเภอสบเมย ประกอบด้วย

  • คลัสเตอร์ที่ 1 พื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านแม่ลามาหลวง หมู่ 7 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย ปัจจุบันรักษาหายแล้วทั้ง 2 ราย
  • คลัสเตอร์ที่ 2 พื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านแม่ละอูน หมู่ 2 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน 15 ราย รักษาหายแล้ว 6 ราย อยู่ระหว่างรักษา 9 ราย
  • คลัสเตอร์ที่ 3 หมู่บ้านห้วยมะโอ หมู่ 2 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน 11 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 10 ราย รักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน 1 ราย และมีผู้ป่วยเข้าข่าย 19 ราย ทั้งหมดรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน
  • คลัสเตอร์ที่ 4 โรงเรียนและหมู่บ้านสบเมย หมู่ 4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน 2 กลุ่ม คือ

แม่ฮ่องสอน ประกาศ

กลุ่มที่ 1 บุคลากรครู ศึกษานิเทศก์ 10 ราย และผู้สัมผัส 4 ราย รวม 14 ราย รักษาที่โรงพยาบาล

กลุ่มที่ 2 ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 11 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 7 ราย รักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน 4 ราย และมีผู้ป่วยเข้าข่าย 46 ราย ทั้งหมดรักษาแบบแยกกักตัว ที่บ้าน

  • คลัสเตอร์ที่ 5 นักเรียนโรงเรียนสบเมยวิทยาคมและหมู่บ้านคอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะวน อ.สบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน 13 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 13 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม