COVID-19

‘หมอพร้อม’ ยกระดับสู่ Digital Health Pass หนุนแผนเปิดประเทศ

สธ. ลงนามสนับสนุนใช้ “หมอพร้อม” เป็น Digital Health Pass ตรวจเอกสารฉีดวัคซีนก่อนขึ้นเครื่องบิน ตามมาตรการ COVID Free Setting เตรียมพร้อมรับแผนเปิดประเทศ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” เพื่อประกอบการตรวจสอบเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่องบิน ยกระดับสู่ “Digital Health Pass”

หมอพร้อม

ในการลงนามดังกล่าว มีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม

ดร.สาธิต กล่าวว่า ศบค.ได้ปรับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นมา มีการทยอยเปิดกิจการกิจกรรมต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือ การเดินทางเข้าออก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ โดยเน้นย้ำการใช้มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลสูงสุดตลอดเวลา (Universal Prevention) และมาตรการองค์กรปลอดโควิด (COVID Free Setting) 3 ด้าน ได้แก่

  • การจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีการเว้นระยะห่าง มีระบบระบายอากาศอย่างเหมาะสม
  • มีการรับวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม
  • มีผลการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK เป็นลบ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้บังคับใช้ โดยให้เป็นไปตามความพร้อมของแต่ละกิจการ ซึ่งสายการบินต่าง ๆ มีความพร้อมปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting จึงเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 ปี

ข้อตกลงในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข จะสนับสนุนข้อมูลการฉีดวัคซีนและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการบนแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” เป็น Digital Health Pass ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการสายการบิน และผู้เดินทางภายในประเทศ ในการตรวจสอบเอกสาร

“การดำเนินงานครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อการคมนาคมอย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และโอกาสการแพร่ระบาดในสังคม เป็นการคมนาคมวิถีใหม่ที่ปลอดภัยจากโรคระบาด”ดร.สาธิต กล่าว

ขณะที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้สื่อสารกับหน่วยงานในกำกับและเกี่ยวข้อง เรื่องการใช้แพลตฟอร์ม ในการแสดงเอกสาร สนับสนุนมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ส่วนสมาคมสายการบินประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในการใช้งานแพลตฟอร์ม

อ่านข่าวเพิ่มเติม