ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ครม.จ่ายอีก 4,254.36 ล้านบาท จัดซื้อซิโนแวค 12 ล้านโดส รองรับสูตรผสม!


“โฆษกรัฐบาล” เผยที่ประชุม ครม. อนุมัติงบประมาณอีก 4,254.36 ล้านบาท จัดซื้อซิโนแวค 12 ล้านโดส รองรับสูตรผสม!

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ 4,254.36 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค จำนวน 12 ล้านโดส เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนแบบสูตรผสมระหว่างซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

ซื้อซิโนแวค

1. กลุ่มประชาชนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่

  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง (ปอดอุดกั้น หอบหืด)
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 (ไตวายเรื้อรัง)
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด
  • โรคเบาหวาน
  • โรคอ้วน (BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 35 น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม)

ซื้อซิโนแวค

2. ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป

3. เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย เช่น ด่านควบคุมโรคตามชายแดน สถานกักกันโรค ทหาร ตำรวจ เจ้าที่เก็บขยะติดเชื้อเป็นต้น

4. ประชาชนทั่วไปในประเทศไทย

ซื้อซิโนแวค
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ฉีดวัคซีนสูตรผสม

ทั้งนี้ นายธนกร กล่าวว่า การจัดหาวัคซีนซิโนแวคจำนวน 12 ล้านโดสครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนให้แก่ประชาชน เพราะเป็นวัคซีนที่ไม่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้าเหมืนอวัคซีนอื่น ทำให้สามารถส่งมอบได้ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ซึ่งเป็นการรองรับการฉีดวัคซีนสูตรผสมและเพิ่มความครอบคลุมของผู้ได้รับวัคซีนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มวัยแรงงาน 8 ล้านคน และกลุ่มแรงงานต่างด้าว 2 ล้านคน โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อชะลอไม่ให้เกิดการติดเชื้อและแพร่กระจายในวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนไขว้ระหว่างวัคซีนซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้าจะสามารถร่นระยะเวลาการฉีดลงได้ และยังทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับสูงตามผลการวิจัย ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน ลดอัตราการป่วย การเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 รวมทั้งลดผลกระทบ ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม