COVID-19

‘รสนา’ ตั้งข้อสังเกต 7 ประเด็น สัญญาจัดซื้อ ATK องค์การเภสัชฯ ผิดกฎหมาย

“รสนา” โดดร่วมวง “ศึก ATK” ร่ายยาว 7 หัวข้อ ตั้งข้อสงสัย “องค์การเภสัชกรรม” อาจกำลังทำผิดกฎหมาย กรณีลงนามจัดซื้อชุดตรวจโควิด จาก “เวิลด์ เมดิคอลฯ” ชี้ อีกฝ่ายไม่ได้เป็นทั้ง “คุู่สัญญา” และ ไม่ได้ร่วมยื่นซองประมูลด้วย 

วันนี้ (4 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจ “รสนา โตสิตระกูล ” ของนางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้โพสต์ข้อความ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำสัญญาจัดซื้อ ชุดตรวจโควิด ATK ขององค์การเภสัชกรรม โดยตั้งข้อสังเกตุไว้ 7 ข้อว่า การทำสัญญานี้ อาจเป็นการผิดกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีเนื้อดังนี้ 

รสนาตั้งข้อสังเกต 7 ประเด็นการทำสัญญาจัดซื้อ ATK ของ อภ. ผิด กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง หากมีการรับของ และจ่ายเงิน ทั้ง อภ.และ สปสช. จะมีความผิดทางอาญา และทางแพ่ง

rore

ข่าวสื่อมวลชนวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกมาชี้แจงข้อกล่าวหา เซ็นสัญญาจัดซื้อ ATK ส่อทุจริตนั้น

ดิฉันมีข้อพิจารณาต่อข้อมูลที่ปรากฎในข่าวดังนี้

1.เอกสารที่เวิลด์ เมดิคอลฯ นำมาแสดง เป็นเพียงหนังสือรับรองว่า เวิลด์ เมดิคอลฯ เป็นผู้แทนจำหน่าย ATK ของ ออสแลนด์ แคปปิตอล จำกัด ทำให้ เวิลด์ เมดิคอลฯ มีสิทธิที่จะขาย ATK ได้

แต่การขายให้ อภ. ต้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ บริษัทที่ได้รับหนังสือเชิญเสนอราคาเท่านั้น ที่มีสิทธิยื่นซองเสนอราคา

ออสแลนด์ฯ เป็นบริษัทที่ได้รับหนังสือเชิญเสนอราคา ดังนั้นออสแลนด์ฯ เท่านั้น ที่มีสิทธิยื่นซองเสนอราคา ซึ่ง ออสแลนด์ฯ ก็ได้ยื่นซองเสนอราคา และชนะการคัดเลือกตามภาพถ่ายการนับคะแนน

241419867 4392082800868249 6984777115682417582 n

เมื่อออสแลนด์ฯ ชนะการคัดเลือก อภ.ต้องทำสัญญากับออสแลนด์ฯ การทำสัญญากับ เวิลด์ เมดิคอลฯ ถือเป็นการทำสัญญา กับบริษัทที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และไม่ได้รับการคัดเลือก เป็นการทำสัญญาผิดตัว ซึ่งไม่มีผลให้เกิดสัญญาระหว่าง อภ. กับเวิลด์ เมดิคอลฯ

อภ.จะรับมอบ ATK และ สปสช. จะจ่ายเงินไม่ได้ ขืนจ่ายไป น่าจะมีความผิดทางอาญา และต้องรับผิดทางแพ่ง ใช่หรือไม่

2. การที่ เวิลด์ เมดิคอลฯ อ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากออสแลนด์ฯ ให้ยื่นซองเสนอราคา และนำหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 มาแสดงนั้น หนังสือมอบอำนาจที่นำมาแสดงนั้น เป็นหนังสือที่ เวิลด์ เมดิคอลฯ มอบอำนาจให้ผู้แทนบริษัท มีอำนาจเสนอราคา ไม่ใช่หนังสือแสดงว่า ออสแลนด์ มอบอำนาจให้ เวิลด์ เมดิคอลฯ ยื่นซองเสนอราคาแทนตน

3. แต่ถ้าออสแลนด์ฯ ได้มอบอำนาจให้ เวิลด์ เมดิคอลฯ ยื่นซองเสนอราคาแทนตนจริง ตามคำแถลงข่าวของ เวิลด์ เมดิคอลฯ ก็ยิ่งเป็นพยานหลักฐานแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า ผู้ยื่นซองเสนอราคาที่แท้จริง คือ ออสแลนด์ฯ โดยมอบอำนาจให้เวิลด์ เมดิคอลฯ เป็นตัวแทน

เมื่อเป็นเช่นนี้ อภ. ต้องทำสัญญากับออสแลนด์ฯ ซึ่งเป็นตัวการตามหลักกฎหมายตัวการตัวแทน ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้เป็นคู่สัญญา ต้องเป็นออสแลนด์ฯ มิใช่เวิลด์ เมดิคอลฯ

การให้เวิลด์ เมดิคอลฯ เป็นคู่สัญญา จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการทำสัญญาผิดตัวเช่นเดียวกัน ซึ่งไม่มีผลให้เวิลด์ เมดิคอลฯ เป็นคู่สัญญา อภ.จะรับมอบ ATK และสปสช. จะจ่ายเงินไม่ได้ ขืนจ่ายไป น่าจะมีความผิดอาญา และต้องรับผิดทางแพ่ง ใช่หรือไม่

4. ที่เวิลด์ เมดิคอลฯ อ้างว่าเป็น Joint Venture กับ ออสแลนด์ฯ นั้น ถ้าเป็นความจริง เหตุใดจึงไม่นำ Joint Venture Agreement และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ที่ออกให้โดยกรมสรรพากร ในฐานะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) มาแสดง

และเหตุใด อภ. จึงไม่ทำหนังสือเชิญเข้ารับการคัดเลือกในการจัดซื้อ ATK ส่งถึง Joint Venture ออสแลนด์ฯ และเวิลด์ เมดิคอลฯ ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า เหตุใดมีหนังสือเชิญเข้ารับการคัดเลือก ส่งถึงออสแลนด์ฯ ซึ่งเป็นคนละหน่วยภาษี (Tax Entity) แยกต่างหาก จากกันกับกิจการร่วมค้า

ดังนั้น ที่ เวิลด์ เมดิคอลฯ อ้างว่าเป็น Joint Venture กับ ออสแลนด์ฯ จึงไม่น่าจะเป็นความจริง และขัดกับ Certification of Autourized Distributor ที่ระบุว่า เวิลด์ เมดิคอลฯ เป็นเพียงผู้แทนจำหน่าย (Distributor) ของออสแลนด์ฯ เท่านั้น มิได้มีฐานะเป็น Joint Venture กับออสแลนด์ฯ แต่อย่างใด

woo

5. สรุปแล้ว ความจริงน่าจะเป็นกรณีออสแลนด์ฯ ได้รับหนังสือเชิญให้เข้ารับคัดเลือก เพื่อเสนอขาย ATK ให้แก่องค์การเภสัชกรรม และออสแลนด์ฯ ได้ยื่นซองเสนอราคาตามหนังสือเชิญ และเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

แต่องค์การเภสัชกรรมทำสัญญากับเวิลด์ เมดิคอลฯ ซึ่งเป็นการทำสัญญาผิดตัว ไม่มีผลตามกฎหมาย ไม่อาจรับมอบสินค้า และจ่ายเงินค่าสินค้าได้

6.องค์การเภสัชกรรม และเวิลด์ เมดิคอลฯ ยิ่งแก้ตัว ยิ่งมีหลักฐานมัดตัวเอง ยิ่งแสดงให้เห็นว่า ความจริงบริษัทที่ได้รับหนังสือเชิญ จากองค์การเภสัชกรรม เข้าเสนอราคาขาย ATK คือออสแลนด์ฯ และบริษัทที่ยื่นซองเสนอราคาคือออสแลนด์ฯ และบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก โดยมีคะแนนสูงสุด ก็คื อออสแลนด์ฯ เช่นเดียวกัน มิใช่ เวิลด์ เมดิคอลฯ

แต่มีการทำสัญญากับเวิลด์ เมดิคอลฯ ซึ่งมิได้เป็นบริษัทที่ได้รับหนังสือเชิญ และมิได้เป็นบริษัทที่ยื่นซองเสนอราคา ทั้งมิได้เป็นบริษัทที่ปรากฎชื่อ ในการการเปิดซองและตรวจนับคะแนนของคณะกรรมการคัดเลือกการซื้อ ATK ขององค์การเภสัชกรรม

เวิลด์ เมดิคอลฯ จึงไม่อาจเป็นคู่สัญญากับองค์การเภสัชกรรมได้ การเป็นคู่สัญญาระหว่างองค์การเภสัชกรรม กับเวิลด์ เมดิคอลฯ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลให้องค์การเภสัชกรรม ต้องรับมอบ ATK จากเวิลด์ เมดิคอลฯ และไม่อาจจ่ายเงินให้เวิลด์ เมดิคอลฯ หรือออสแลนด์ฯ ได้

ขืนจ่ายไป น่าจะมีความผิดทางอาญา และต้องรับผิดทางแพ่งใช่หรือไม่

7. กรณีที่เกิดขึ้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าเวิลด์ เมดิคอลฯ หรือออสแลนด์ฯ จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย จากองค์การเภสัชกรรม และรัฐต้องเสียค่าโง่เหมือนกรณีอื่น ๆ เพราะตามข้อเท็จจริง มีการกระทำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่สมรู้ร่วมคิดด้วย เป็นกรณีทำนองเดียวกับคดีค่าโง่คลองด่าน ที่ในที่สุด รัฐไม่ต้องจ่ายเงินค่าโง่ประมาณ 10,000 ล้านบาท และผู้บริหารของคู่สัญญา กับกรมควบคุมมลพิษ ต้องติดคุก เช่นเดียวกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และพวก

จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกรมบัญชีกลาง และ สตง.ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ ได้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเงินแผ่นดิน และทำความชัดเจนต่อสาธารณชนด้วย

รสนา โตสิตระกูล
4 กันยายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม