COVID-19

ข่าวดี!! เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มร้านอาหาร กทม.ปริมณฑล 60,000 ราย

สธ.เร่งฉีดวัคซีน กลุ่มร้านอาหาร เจ้าของกิจการ พนักงาน ลูกจ้าง ในกทม. และปริมณฑล 60,000 ราย พร้อมเตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12-18 ปี กลุ่มเสี่ยงและใช้เป็นเข็มกระตุ้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เยี่ยมชมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ประกอบการ พนักงานร้านอาหาร กลุ่มสมาคมภัตตาคารไทย โดยมีนพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารมว.สาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

กลุ่มร้านอาหาร

นายอนุทิน กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลอนุญาตให้เปิดบริการสถานประกอบการ และกิจการร้านอาหาร ภายใต้มาตรการที่กำหนด โดยเฉพาะเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการประสานจากสมาคมภัตตาคารไทย ในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร

ทั้งนี้ เป็นหนึ่งในมาตรการสร้างความปลอดภัย ให้กับทั้งผู้ให้บริการและประชาชนผู้มาใช้บริการ โดยให้บริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ผ่านการลงทะเบียนรูปแบบองค์กร เป้าหมาย 60,000 คน ในจำนวนนี้ประมาณ 30,000 คน ได้รับการฉีดวัคซีนไปก่อนหน้าแล้ว กลุ่มที่เหลือจะฉีดให้ครบภายใน 2 สัปดาห์

อนุทิน
อนุทิน ชาญวีรกูล

สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างของร้านค้า แผงลอย ที่ไม่ได้อยู่ในสมาคมภัตตาคารไทย สามารถประสานผ่านสมาคมฯ เพื่อขอเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ส่วนแรงงานข้ามชาติจะหาแนวทางร่วมกับฝ่ายความมั่นคง เพื่อให้ได้รับการฉีดทุกคน

การฉีดวัคซีนกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารทุกคน จะได้รับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ซิโนแวคเป็นเข็มแรก ตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า มีระยะห่างระหว่างเข็มประมาณ 3 สัปดาห์ ซึ่งมีหลักฐานทางวิชาการว่ามีความปลอดภัย ทำให้มีภูมิคุ้มกันสูง สามารถรับมือกับเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาได้

ฉีดวัคซีน1

อย่างไรก็ตาม แม้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงต้องป้องกันตนเองอย่างสูงสุด ทั้ง การสวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ที่สำคัญต้องดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมในร้านให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดี ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ เพื่อลดการรับและแพร่เชื้อไปสู่ประชาชนที่มาใช้บริการ

สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ ได้วางแผนที่จะฉีดให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน อายุ 12-18 ปี ซึ่งประเทศไทยมีประมาณ 5 ล้านคน โดยจัดการฉีดในสถานศึกษา ภายใต้ระบบการบริการและเฝ้าระวังตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง และใช้เป็นเข็มกระตุ้นด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo