COVID-19

ชมรมแพทย์ชนบท คุ้ยหลักฐานประมูล ATK ส่อขาดธรรมาภิบาล สร้างตราบาปยกกำลังสอง

ชมรมแพทย์ชนบท ขุดหลักฐานประมูล ATK ส่อขาดธรรมาภิบาล ชี้พิรุธ ออสแลนด์ฯ ยื่น-ชนะประมูล แต่ผู้ลงนามกลับเป็น เวิลด์เมดิคัลอัลไลแอนท์ จี้กรมบัญชีกลาง สตง.ตรวจสอบด่วน

ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์เพจเฟซบุ๊ก กรณีการประมูล ATK 8.5 ล้านชิ้น พบส่อพิรุธขาดธรรมาภิบาล บริษัมชนะประมูลกับบริษัทลงนามสัญญา เป็นคนละบริษัท ลั่นองค์การเภสัชกรรม สร้างตราบาปยกกำลังสอง แนะกรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบด่วน โดยระบุว่า

ชมรมแพทย์ชนบท

“หรือนี่คือร่องรอยการส่อทุจริต ขององค์การเภสัชกรรม

คนที่ติดตามข่าว ATK8.5 ล้านชิ้นนั้น จะทราบว่า บริษัทที่ยื่นประมูลและชนะการประมูลคือ บริษัท ออสแลนด์แคปปิตอล จำกัด แต่วันลงนามในสัญญากลับลงนามโดย บริษัท เวิลด์เมดิคัล อัลไลแอนท์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผิดกฎหมายชัด ๆ

องค์การเภสัชกรรมพอรู้ตัวว่า “พลาดแล้ว” จึงเล่นบทที่ช่างกล้า แถลงว่า ชื่อผู้ยื่นซองประมูลไม่ใช่ ออสแลนด์ แต่เป็นบริษัท เวิลด์เมดิคัล อัลไลแอนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่าย

2

ชัดเจนว่าที่ผ่านมา ชื่อ ออสแลนด์ฯ คือชื่อผู้ชนะการประมูล ไม่มีชื่อ เวิลด์เมดิคัลฯ ดังปรากฏในหลักฐานเบื้องต้นทั้ง 3 รูปที่แนบมาด้วย คือ

1. องค์การเภสัชกรรม ได้ทำหนังสือเชิญชวนบริษัท ออสแลนด์ฯ ให้มายื่นซอง ซึ่งระบุชัดว่า หากบริษัทนำเข้าไม่ใช่บริษัทเดียวกับผู้แทนจำหน่าย จะต้องมีเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายด้วย ซึ่งหากมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาก่อนแล้ว บริษัท เวิลด์เมดิคัลฯก็ย่อมใช้ชื่อตนเองในการยื่น แต่ทำไมกลับไม่ได้ใช้ยื่น

2. รูปการเขียนผลการเปิดซองบนกระดาน มีชื่อบริษัท ออสแลนด์ หมายเลข 11 แต่ไม่มีชื่อบริษัท เวิลด์เมดิคัลฯ (มีเจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรมหลายคนร่วมในเหตุการณ์)

3

3. รูปในข้อ 2 สอดคล้องกับ ข่าวองค์การเภสัชกรรม 11 สิงหาคม 2564 (วันเปิดซองประกวดราคา) ระบุชัดเจนว่า “บริษัท ออสแลนด์ แคปปิตอล จำกัด เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุด” ไม่ใช่บริษัท เวิลด์เมดิคัลฯ

เมื่อเป็นประเด็นร้อน ข่าวองค์การเภสัชกรรม 2 กันยายน 2564 เพิ่งมา “ชี้แจงย้ำว่า ผู้ยื่นซองคือบริษัทเวิลด์เมดิคัลฯ โดยได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทออสแลนด์ฯ ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ” ซึ่งถือเป็นร่องรอยการส่อทุจริตที่สำคัญ

ชมรมแพทย์ชนบทชมรมแพทย์ชนบทขอเรียกร้องต่อ โรงพยาบาลราชวิถี ในฐานะผู้แทนหน่วยบริการ สปสช. ในฐานะผู้จ่ายเงินงบประมาณซื้อ ATK กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะคณะกรรมการกำหนดแผนฯที่เป็นผู้รับรองราคาและสเป็ค กรมบัญชีกลาง ในฐานะผู้คุ้มกฎ และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

ในเรื่องผู้ประมูลเป็นคนละรายกับผู้ลงนามในสัญญาให้ละเอียดโดยเร็ว ว่าเป็นการการกระทำที่ผิดกฏหมายและเอื้อเอกชนหรือไม่ รวมทั้งมีการแก้ไขเอกสารการประมูลเพื่อสร้างหลักฐานเท็จหรือไม่ และควรมีการอายัติ และเปิดเอกสารทั้งหมด เพื่อตรวจสอบอย่างเร่งด่วน

ATK ล็อตนี้ นอกจากมีความคลางแคลงสงสัยในคุณภาพแล้ว หากยังมีการประมูลที่ขาดธรรมาภิบาลด้วยแล้ว ยิ่งเป็นตราบาปกำลัง 2 ของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ที่ไม่ควรเกิดขึ้น

องค์การเภสัชกรรมเคยเป็นองค์กรแห่งความหวังของเราชาวแพทย์ชนบท และสังคมไทย มิควรต้องมัวหมอง เพราะการบริหารที่ไม่ตรงไปตรงมา โดยผู้บริหารไม่กี่คน สังคมไทยและรัฐบาล ต้องร่วมกันทำความจริงให้กระจ่างโดยเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม