COVID-19

ชมรมแพทย์ชนบท สะกิดเตือน อย่าเพิ่งรีบดีใจ ผู้ติดเชื้อใหม่ลด เพราะตรวจคัดกรองน้อย


ชมรมแพทย์ชนบท เตือนอย่าเพิ่งรีบดีใจ พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ลดลง เพราะตรวจคัดกรองด้วย RT-PCR ลดลง ผลตรวจด้วย ATK ยังไม่ลงตัว หวั่นหลังคลายล็อกเดินทางได้ ผู้ติดเชื้อพุ่งรอบใหม่

ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เตือนอย่าเพิ่งรีบดีใจ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลด ส่วนหนึ่งเพราะการตรวจคัดกรองด้วย RT-PCR ลดลงจาก 70,000 รายต่อวัน เหลือเพียง 47,485 ราย ทำให้พบผู้ติดเชื้อลดลง โดยระบุว่า

ชมรมแพทย์ชนบท

“อย่าเพิ่งรีบดีใจ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลด ส่วนหนึ่งเพราะการตรวจคัดกรองน้อย

ข้อสังเกตประการสำคัญในการดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่คือ จำนวนการตรวจคัดกรองด้วย RT-PCR หากตรวจน้อยก็ย่อมจะพบว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่น้อย ตรงไปตรงมา

ปัจจุบันการนับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นับจาก RT-PCR เท่านั้น ไม่นับรวมผลจากการตรวจ ATK ไว้ด้วย ระบบการรายงานการตรวจ ATK ของประเทศก็ยังไม่ลงตัว

11

ที่น่าสนใจคือ ยอดการตรวจ. RTPCR นั้น ลดลงมาเรื่อย ๆ จากเดิมเฉลี่ยที่ 70,000 รายต่อวัน ช่วงสัปดาห์นี้เหลือเพียง 47,485 ราย แน่นอนว่า ตรวจลดลง ก็ย่อมพบผู้ติดเชื้อลดลง

คาดว่าเมื่อมีการเปิดให้ประชาชนเคลื่อนย้ายเดินทางอีกครั้ง การติดเชื้ออาจเพิ่มขึ้นมาได้อีกระลอก จึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง

นี่จึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องดูข้อมูลประกอบเวลาเห็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม