COVID-19

ข่าวดี!!ผู้ป่วยโควิด-19 รักษาหายแล้วกว่าล้านราย หายป่วยรายวันมากกว่าติดเชื้อใหม่

สธ.บอกข่าวดี รักษาผู้ป่วยโควิด-19 หายแล้วล้านกว่าราย จำนวนผู้หายป่วยรายวันมีมากกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งมีแนวโน้มลดลง แนะประชาชนป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดตามมาตรการ Universal Prevention

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้น มีจำนวนผู้หายป่วยรายวันมากกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งมีแนวโน้มลดลง และจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลลดลงชัดเจน โดยภาพรวมมีผู้ป่วยที่รักษาหายสะสมแล้ว 1,040,768 ราย จากผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,219,531 ราย

ผู้ป่วยโควิด-19

ขณะที่ในวันนี้ มีผู้ที่หายป่วย 18,996 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 14,802 ราย โดยที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม จากเคยมีผู้ป่วยมากกว่า 3,500 คน ลดเหลือ 1,500 คน ศูนย์นิมิบุตรมีผู้ป่วยรอส่งต่อเหลือไม่ถึง 70 คน

สำหรับวันนี้ (1 กันยายน) เป็นวันแรกที่รัฐบาลอนุญาตให้กิจการ กิจกรรม บางประเภทสามารถเปิดบริการได้ ภายใต้มาตรการที่รัฐกำหนด และหลักการ COVID-Free Setting ในพื้นที่สีแดงเข้ม เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น เพื่อให้เศรษฐกิจประเทศสามารถเดินหน้าต่อได้ และผ่อนคลายการใช้ชีวิตให้กับประชาชน

สถานการณ์

 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุด คิดเสมอว่าคนรอบข้างมีความเสี่ยงหรือติดเชื้อ ให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการ Universal Prevention ดังนี้

  • ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น
  • เว้นระยะห่างจากคนอื่น
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา4
  • ล้างมือบ่อย ๆ
  • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส หน้ากากอนามัย
  • เลี่ยงการออกนอกบ้านเว้นแต่จำเป็น
  • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ
  • แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด
  • เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่
  • หากสงสัยว่ามีความเสี่ยง ควรรับการตรวจด้วย ATK

วัคซีน

นอกจากนี้ ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์หลังผ่อนคลายใน 2 สัปดาห์อย่างใกล้ชิด หากดีขึ้นรัฐบาลจะพิจารณาเปิดกิจการ กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติได้ต่อไป นอกจากนี้ขอให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามกำหนดนัดหมาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง และหากป่วยจะช่วยลดอาการรุนแรง และการเสียชีวิตได้

ส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนของประเทศไทย ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 มีผู้ได้รับวัคซีนสะสมแล้ว 32,600,001 โดส ถือว่าฉีดได้เกินเป้าหมาย เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 23,975,098 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 8,212,750 ราย เข็มที่ 3 สำหรับบุคลากรการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องสัมผัสผู้ป่วย 592,153 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม