COVID-19

‘ไทยร่วมใจ’ เปิดคิวนัดฉีดวัคซีน ‘แอสตร้าเซนเนก้า’ เข็มที่ 2 แล้ว เช็คที่นี่เลย!!

“ไทยร่วมใจ” เปิดคิวนัดฉีดวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” เข็มที่ 2 แล้ว สำหรับผู้ที่ได้รับเข็มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7-25 มิถุนายน เช็คที่นี่เลย!!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ระบุว่า ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับคิวเดิมวันที่ 7-25 มิถุนายน 2564

สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ณ 25 จุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ผ่านระบบลงทะเบียน “ไทยร่วมใจ” ดังนี้

ไทยร่วมใจ

เช็คคิวได้ที่นี่

  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2564 รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2564 รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 1 กันยายน 2564
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2564 รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 2 กันยายน 2564
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 3 กันยายน 2564
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 4 กันยายน 2564

ไทยร่วมใจ

ทั้งนี้ โปรดมารับบริการฉีดวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้นัดหมายเท่านั้น สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com หรือ แอปเป๋าตัง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK