ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ไทยฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว 27.61 ล้านโดส เข็มแรกแตะ 20.8 ล้าน


ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และ กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย นับถึงเวลา 18.00 น. เมื่อวานนี้ (23 ส.ค.)

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-23 สิงหาคม 2564

  • รวม 27,612,445 โดส ใน 77 จังหวัด
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 20,830,673 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 6,230,511 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 551,261 ราย

ยอดฉีดวัคซีนทั่วประเทศ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ 573,446 โดส

  • เข็มที่ 1 :  400,645  ราย
  • เข็มที่ 2 : 165,508 ราย
  • เข็มที่ 3 : 7,293 ราย

ฉีดวัคซีนโควิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม