COVID-19

‘หมอนิธิ’ เตือน อย่านำ ‘ซิโนฟาร์ม’ ไปฉีดกระตุ้น ไม่ได้รับความคุ้มครองทุกกรณี

“หมอนิธิ” เตือน “ซิโนฟาร์ม” อย่านำไปฉีดกระตุ้น ไม่ได้รับคุ้มครองทุกกรณี ยืนยัน วัคซีนไม่หายไปไหน ถ้ามาตรงเวลานัด เปิด 3 แนวทางบุคคลธรรมดาจองไว้แต่เข้ารับไม่ได้ตามกำหนด

เมื่อเร็ว ๆ  นี้ นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว “Nithi Mahanonda” กล่าวถึงกรณีการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยระบุว่า

ซิโนฟาร์ม

ช่วยย้ำกันอีกครั้งครับ เตรียมพร้อมเอกสาร จะได้เร่งกันฉีดให้คนที่ยังไม่ได้รับ ได้รับโดยเร็ว อย่านำไปฉีดกระตุ้นนะครับ เป็นอะไรไป ไม่ได้รับคุ้มครองทุกกรณี

เตรียมพร้อมข้อมูล และเอกสารสำหรับยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล

สำหรับแต่ละประเภทองค์กร/นิติบุคคล แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  • องค์กร/นิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 50 – 999 ราย
  • องค์กร/นิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 1,000 รายขึ้นไป
  • สถานพยาบาลที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนไว้ใช้ในสถานพยาบาลเพื่อให้บริการกับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล
  • กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

สำหรับองค์กรและอปท.ที่ต้องยื่นหนังสือตอบรับการให้บริการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ประสานงานไว้ประกอบการขอรับจัดสรร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  https://www.pccms.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/หนังสือแสดงความประสงค์ในการจัดเก็บรักษาและให้บริการวัคซีนตัวเลือก.docx

ซิโนฟาร์ม

อ่านข่าวเพิ่มเติม