COVID-19

ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์จดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชิ้น ต้องได้มาตรฐาน WHO

ชมรมแพทย์ชนบท ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้คณะรัฐมนตรียืนยัน การจัดซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชิ้น ต้องได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก ลั่นซื้อเยอะได้ของคุณภาพ ราคาถูกลง

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ย้ำชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชิ้น ต้องได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก โดยมีเนื้อความ ดังนี้

ชุดตรวจ ATK

“เรื่อง ขอให้ทางคณะรัฐมนตรียืนยันการจัดซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชิ้น ที่ต้องได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการควบคุมโรคโควิด

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ที่มีการระบาดกว้างขวาง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด การควบคุมการแพร่ระบาด เพื่อให้สามารถเปิดประเทศได้ จึงต้องการการตรวจหาผู้ติดเชื้อให้เร็วด้วย ATK (Antigen Test Kit) เพื่อจะได้แยกกักรักษาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ตามเกณฑ์ได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดการป่วยหนักและลดความต้องการเตียงของโรงพยาบาลที่มีอยู่อย่างจำกัด

แต่พบว่าการสนับสนุนชุดตรวจ ATK สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลต่าง ๆ นั้น ยังเป็นไปอย่างจำกัด จึงเป็นที่มาขอการจัดซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุดของ สปสช. ซึ่งโดยความตั้งใจเดิมนั้น เป็นการจัดซื้อเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ใช้ในสถานบริการ และการตรวจเชิงรุกเป็นสำคัญ

ชมรมแพทย์ชนบท และวิชาชีพสุขภาพในโรงพยาบาลต่าง ๆ ต่างมีความชัดเจนเช่นเดียวกับรัฐบาล ที่เห็นร่วมกันว่า ประเทศไทยต้องใช้ ATK ในการคัดกรองแยกโรคเบื้องต้น ทั้งในโรงพยาบาล และการตรวจเชิงรุก โดยบุคลากรทางการแพทย์ โดยควรต้องใช้ ATK ในการตรวจคัดกรองก่อน หากเจอผลบวกจึงตรวจซ้ำด้วย RT-PCR ซึ่งจะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายภาพรวมของการทำ RT-PCR ลงได้อย่างมาก

นพ.สุภัทร
นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ตัวอย่างเช่น หากอัตราการติดเชื้อเท่ากับ 10% นำกลุ่มเสี่ยงมาตรวจ 1,000 คน เดิมต้องเสียค่าตรวจ RT-PCR คนละ 1,800 บาท เป็นงบทั้งสิ้น 1,800,000 บาท แต่หากใช้ ATK คัดกรองก่อนทั้ง 1,000 คน ค่าตรวจ ATK รายละ 130 บาท(รวมค่าตรวจ) จะเป็นเงิน 130,000 บาท

ทั้งนี้ จะพบผู้ติดเชื้อ 100 คนที่ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ ซึ่งใช้งบอีก 180,000 บาท รวมแล้วใช้งบทั้งสิ้น 310,000 บาท หรือสามารถลดงบต่อการคัดกรอง 1,000 คนได้ถึง 1,490,000 บาท หรือลดลงถึง 82.8%

นอกจากจะลดงบประมาณแล้ว ยังลดภาวะคอขวดในการรอทำ RT-PCR ช่วยให้เริ่มการรักษาผู้ป่วยได้เร็วขึ้น และลดการแพร่ระบาดได้อีกด้วย ดังนั้นหากรัฐบาลจัด ATK ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ 8.5ล้านชิ้น จะลดงบที่ค่าตรวจ RT-PCR ได้นับหมื่นล้านบาท

แต่การนำ ATK มาคัดกรองตรวจกลุ่มเสี่ยงนี้ ปัจจัยที่สำคัญมากคือ คุณภาพและความแม่นยำของ ATK เอง ที่ต้องได้มาตรฐานระดับที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นรายการ EUL (Emergency Use Listing) รับรองไว้

ชมรมแพทย์ชนบท ขอยืนยันว่า การจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุดนั้น เป้าหมายในการจัดซื้อครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ใช้ ซึ่งดูได้จากการที่ สปสช. ได้มีการตั้งงบค่าตรวจสำหรับสถานพยาบาลไว้ด้วยที่รายละ 10 บาท เป็นเงิน 85 ล้านบาท บวกอีก 11 ล้านบาท ที่เป็นค่าตรวจของชุดตรวจจาก Abbott ที่ทางรัฐบาลสวิสได้บริจาคให้ 1.1 ล้านชิ้น และท่านรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ได้เป็นผู้ของบสำหรับ ATK ของ Abbott สำหรับโอนให้โรงพยาบาลที่ทำการตรวจATKจากสวิส พร้อมกับ ATK 8.5 ล้านชิ้นด้วย

ชุดตรวจ ATK

ชมรมแพทย์ชนบททราบว่า มีความพยายามจะขอแก้มติคณะรัฐมนตรี ที่จะให้ตัดคำว่า มาตรฐานองค์การอนามัยโลกออกไป ซึ่งชมรมแพทย์เห็นว่า ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 นั้น ถูกต้องและสอดค้องกับการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตโควิดแล้ว

ชมรมแพทย์ชนบท มีความเห็นที่ขอเสนอแนะต่อรัฐบาล ในการสู้ภัยโควิดอันเกี่ยวเนื่องกับ ชุดตรวจ ATK ดังนี้

1. ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ยืนยันในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้การจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชิ้น เป็น ATK ที่ต้องมีมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เพื่อเป็น ATK สำหรับ professional use ในสถานพยาบาลและการตรวจเชิงรุก

ทั้งนี้เพราะราคากลางที่ สปสช.ตั้งไว้ที่ไม่เกิน 120 บาทนั้น ย่อมไม่ใช่ ATK แบบ home use สำหรับประชาชนทั่วไป ประกอบกับ ATK ที่ผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกนั้น องค์กร UNICEF เพิ่งได้จัดซื้อไปในราคา 5 USD/ชุด หรือราว 160 บาท

ดังนั้นการที่คณะกรรมการต่อรองราคาของ สปสช.สามารถต่อรองจนเหลือชุดละ 120 บาทนั้น ถือว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าที่ UNICEF ซื้อ และมีคุณภาพระดับสากลแล้ว และทางองค์การเภสัชกรรมเอง ก็ยังสามารถยกเลิกการประมูลครั้งนี้ได้ โดยที่ภาครัฐไม่ได้เสียหาย แล้วจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเวียนตาม ว.115 และ ว.120 ต่อไปได้โดยไม่ชักช้า

2

2. สำหรับมาตรการของรัฐบาล ที่มุ่งหวังการเปิดประเทศด้วยการให้ประชาชนตรวจ ATK ด้วยตนเอง ( home use ) ทางชมรมแพทย์ชนบท มีความเห็นว่า ราคาขายในร้านสะดวกซื้อในยุโรปและอเมริกานั้น ราคาขายปลีกอยู่ที่กล่องละ 1 USD ซึ่งปกติจะมีกำไรประมาณ 30%

ดังนั้น หากทางรัฐบาลหรือ สปสช.จัดซื้อจำนวนมากหลายสิบล้านชิ้นต่อล็อตการจัดซื้อ ย่อมสามารถซื้อได้ที่ราคาต่ำกว่า 0.75 USD อันจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณของประเทศได้อย่างมาก และได้สินค้า ATK ที่มีคุณภาพสมกับราคาที่ไปด้วยกัน

ชมรมแพทย์ชนบท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การขอแก้ไขมติ ครม.เกี่ยวกับการจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชิ้นให้ยกเลิกคำว่า มาตรฐานองค์การอนามัยโลก จะไม่เกิดขึ้น และหวังว่ารัฐบาลจะเข้าใจถึงความตั้งใจของชมรมแพทย์ชนบท และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องการ ATK คุณภาพสูง เพื่อมาการคัดแยกผู้ติดเชื้อ ลดคอขวดของการตรวจ RT-PCR เพื่อให้วิกฤติโควิดคลี่คลายให้มากที่สุด เพื่อการเปิดประเทศใน 120 วันจะได้เป็นจริง”

อ่านข่าวเพิ่มเติม