ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ไม่เคยห้าม!! ‘ปลัดสธ.’ ยืนยันรัฐบาลไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด


“ปลัดสาธารณสุข” ยันรัฐบาลไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด อย.พร้อมอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางในการขอขึ้นทะเบียน หากเอกสารครบพิจารณาภายใน 30 วัน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการนำเข้ายาหรือวัคซีนจากต่างประเทศ ว่า รัฐบาลไม่เคยปิดกั้นภาคเอกชนในการนำเข้าวัคซีนโควิด สำหรับกรณีเอกชนที่ต้องการนำเข้าวัคซีนโควิด เช่น โรงพยาบาลเอกชน ต้องมายื่นเป็นผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรก่อน

ปลัดสาธารณสุข

ขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด

จากนั้นจึงยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดอีกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล เนื่องจากผู้รับอนุญาตนำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร

ปลัดสาธารณสุข กล่าวอีกว่า สำหรับเอกชนรายใดประสงค์จะนำเข้าวัคซีนโควิด สามารถดำเนินการได้ยื่นขอเป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนมาขึ้นทะเบียนได้ที่ อย. เพื่ออำนวยความสะดวกทาง อย.ได้ระดมสรรพกำลังและเร่งดำเนินการพิจารณาประเมิน ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิผลและการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัคซีน หากส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 30 วัน

ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติทะเบียนวัคซีนโควิดแล้ว จำนวน 6 รายการ ได้แก่

  1. วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า นำเข้าโดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด
  2. วัคซีนโคโรนาแวค ของบริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ไซเอ็นซ์ จำกัด นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม
  3. วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน นำเข้าโดยบริษัท แจนเซ่น ซีแลค จำกัด
  4. วัคซีนโมเดอร์นา นำเข้าโดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
  5. วัคซีนของซิโนฟาร์ม นำเข้าโดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
  6. วัคซีนโคเมอร์เนตีของไฟเซอร์ นำเข้าโดย บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564)

ปลัดสาธารณสุข

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือวัคซีนในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19 สามารถรับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน OSSC หมายเลข 02 -5907606 และ 02- 1148181 ,แอพพลิเคชั่นไลน์ : @OSSC_FDA, อีเมล : [email protected] หรือลงทะเบียนใช้บริการคำปรึกษาออนไลน์ผ่านระบบ E-consult ได้ที่ลิงค์ http://privus.fda.moph.go.th หรือ คลิกที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม