ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ผู้ว่าฯ อัศวิน เตือนสารทจีน ป้องกันโควิด-19 แบบครอบจักรวาล

ผู้ว่าฯ อัศวิน เตือนสารทจีนปีนี้ ต้องป้องกันโควิด-19 แบบครอบจักรวาล ด้วยหลักปฏิบัติ 10 ข้อ สกัดแพร่เชื้อในครอบครัว คิดไว้เสมอว่า ทุกคนรอบตัวเรา อาจเป็นผู้ติดเชื้อ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน เตือนสารทจีนนี้ อย่าลืมดูแลป้องกันแบบครอบจักรวาล โดยระบุว่า

สารทจีน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยต่อประชาชน โดยในช่วงสารทจีนประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจะจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษและไหว้เจ้า มีการไปตลาดเพื่อจับจ่ายซื้อหาเตรียมของไหว้เจ้า และมีพบปะกันมากขึ้นในหมู่ญาติพี่น้อง ซึ่งมีความเสี่ยงสูง ในช่วงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19

ทั้งนี้ เนื่องจากการแพร่กระจายเชื้อในขณะนี้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั้งในชุมชนและครอบครัว ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่า ผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อมาจากใคร หรือว่ามีการเดินทางไปในพื้นที่ใดบ้าง

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งตัวเอง และครอบครัว จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตนตามแนวคิดเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) ของศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ระบุไว้ว่า

“ขอให้เราทุกคนคิดเสมอว่า คนทุกคนที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะสนิทแค่ไหน อาจเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แฝงกันทั้งหมดและอาจแพร่เชื้อมาให้เราได้ เราจึงต้องป้องกันอย่างสุดความสามารถ ที่จะไม่ให้ตนเองไปรับเชื้อโควิด-19 หรือแพร่เชื้อโควิด-19 ให้ผู้อื่น”

1 16

หลักปฏิบัติด้วยกัน 10 ข้อ ป้องกันโควิดช่วงสารทจีน 

1. ออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้น

2. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่

3. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน

4. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน

5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็น

6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จําเป็น (น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด)

2 11
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

7. ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ

8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

9. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสํารับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อย ๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

การอยู่ใกล้ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งป้องกันจึงเป็นความเสี่ยงต่อการติดโรคได้ตลอดเวลา จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตนตามแนวคิดเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาลอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยังมีความเสี่ยงสูงในขณะนี้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19″

อ่านข่าวเพิ่มเติม