ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ไทยฉีด ‘วัคซีนโควิด’ เข็มแรก ทะลุ 20 ล้าน ยอดฉีดสะสมทั่วประเทศพุ่ง 26.83 ล้านโดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และ กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย นับถึงเวลา 18.00 น. เมื่อวานนี้ (21 ส.ค.)

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-21 สิงหาคม 2564

  • รวม 26,832,179 โดส ใน 77 จังหวัด
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 20,272,171 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 6,017,820 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 542,188  ราย

ยอดฉีดวัคซีนทั่วประเทศ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ที่ 404,078 โดส

  • เข็มที่ 1 :  298,479 ราย
  • เข็มที่ 2 :  97,206 ราย
  • เข็มที่ 3 :  8,393 ราย

วัคซีนCOVID 19 2222

อ่านข่าวเพิ่มเติม