ดูหนังออนไลน์
COVID-19

นิด้าโพลชี้คนไทยมองโควิดระบาดหนัก เพราะคนประมาทป้องกันติดเชื้อ

นิด้าโพลเผยผลสำรวจความโควิดระบาดรอบใหม่ เกิดจากคนประมาท วัคซีนไม่พอ และคนไม่ร่วมมือการป้องกันการระบาด

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ทำไมโควิด-19 รอบนี้ระบาดหนัก” โดยเมื่อถามประชาชนถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดอย่างมากของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยรอบใหม่

นิด้าโพล

  • อันดับแรก 37.75% ระบุว่า ประชาชนส่วนหนึ่งประมาทในการป้องกัน และประเทศมีวัคซีนไม่เพียงพอ ในสัดส่วนที่เท่ากัน
  • อันดับสอง 36% ระบุว่า การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างช้ามาก
  • อันดับสาม 31.43% ระบุว่า ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกัน
  • อันดับสี่ 25.80% ระบุว่า รัฐบาลไม่ยอมล็อกดาวน์แบบเบ็ดเสร็จ
  • อันดับห้า 21.31% ระบุว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์เดลตา ติดง่ายมาก

เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุด 5 อันดับแรก ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า

  • อันดับแรก 43.91% ระบุว่า หมอ/นักวิชาการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
  • อันดับสอง 23.36% ระบุว่า สื่อมวลชน
  • อันดับสาม 23.29% ระบุว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
  • อันดับสี่ 16.97% ระบุว่า หมอ/นักวิชาการทางการแพทย์แผนไทย
  • อันดับห้า 16.51% ระบุว่า ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ขณะที่อีก 10.81% ระบุว่า ไม่เชื่อใครเลย

นิด้าโพล

ผลสำรวจครั้งนี้ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,314 หน่วยตัวอย่าง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม: