ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เงินเดือนนายก-ครม. แปรเป็น ‘ถุงกำลังใจ’ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกว่า 6,800 ราย

ถุงกำลังใจ จากเงินเดือนนายกฯ และคณะรัฐมนตรีที่ร่วมบริจาค ส่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกว่า 6,800 ราย ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล พร้อมพิจารณาช่วยเหลือด้านอื่นเพิ่มเติม

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่ร่วมบริจาค รวมถึงทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่บริจาคเข้าบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาค สนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” มาดำเนินการจัดทำ “ถุงกำลังใจ”

11 9

ทั้งนี้ เตรียมส่งมอบ ถุงกำลังใจ ให้แก่ กลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิกฤติโควิด-19 นอกเหนือจากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐที่มีอยู่แล้ว

สำหรับ ถุงกำลังใจ จะบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย และยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มอบให้แก่กลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้ดำเนินการแจกจ่ายแล้วใน 50 เขตพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 4-19 สิงหาคม 2564 รวมเป็นจำนวน 5,000 ราย ดังนี้

ถุง1

  • การส่งมอบจากการลงพื้นที่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ปลัดกระทรวง พม. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และอาสาสมัคร ใน 26 เขต จำนวน 2,800 ราย
  • ส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยไปยัง 24 เขต จำนวน 2,200 ราย

นอกจากนี้ จะแจกจ่ายเพิ่มเติมอีก 1,800 ราย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมดประมาณ 6,800 ราย ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และจะพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม