ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ศบค.’ โชว์ข้อมูล ‘ฉีดวัคซีนไขว้-เข็ม 3’ ภูมิคุ้มกันพุ่งกระฉูด

ศบค.โชว์ข้อมูล “ฉีดวัคซีนไขว้-เข็ม 3” พบภูมิคุ้มกันพุ่งกระฉูด ระบุ แนวโน้มการระบาดเริ่มคงที่ แต่ยังประมาทไม่ได้ แม้ฉีดวัคซีนแล้ว ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ 

วันนี้ (20 ส.ค.)  พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) แถลงข้อมูลการฉีดวัคซีนว่า วันที่ 19 สิงหาคม มีการฉีดเพิ่ม 651,606 โดส ทำให้มียอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถึงเมื่อวานนี้ อยู่ที่ 25,818,666 โดส 

ฉีดวัคซีนไขว้

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-19 สิงหาคม 2564

 • รวม 25,818,666 โดส ใน 77 จังหวัด
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 19,586,009 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 5,705,200 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 527,457 ราย

ยอดฉีดวัคซีนทั่วประเทศ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ 651,606 โดส

 • เข็มที่ 1 : 442,435 ราย
 • เข็มที่ 2 : 201,318 ราย
 • เข็มที่ 3 : 7,853 ราย

ฉีดวัคซีนไขว้-เข็ม 3 ภูมิคุ้มกันพุ่งกระฉูด

ฉีดวัคซีนไขว้

นอกจากนี้ มีรายงานการศึกษาการฉีดวัคซีนเข็มสาม และการฉีดวัคซีนไขว้ โดยเป็นการศึกษาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศิริราชพยาบาล ต่อการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา โดยมีผู้เข้าร่วมการศึกษา 125 ราย แบ่งเป็น

 • กลุ่มที่ได้รับวัคซีนกลุ่มที่ 1 ซิโนแวค 2 เข็ม  พบค่าภูมิคุ้มกันที่ได้ 24.31
 • กลุ่ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม พบค่าภูมิคุ้มกันที่ได้ 76.52
 • กลุ่มที่ 3 ซิโนแวค เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 พบค่าภูมิคุ้มกันที่ได้ 78.65
 • กลุ่มที่ 4 ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการกระตุ้น โดยฉีดซิโนแวค 2 เข็ม ตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3 ค่าภูมิคุ้มกันที่ได้ขึ้นไปที่ 271.7

ตัวเลขดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ด้วยการใช้รูปแบบการฉีดวัคซีนแบบไขว้ โดยฉีดวัคซีนซิโนแวค และตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า  ได้ผลดี รวมถึง การทิ้งห่างระยะเวลาระหว่างเข็ม 1 เข็ม 2 เพียง 3 สัปดาห์ ทำให้มีความเหมาะสม กับบริบทการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเดลตา ที่ขยายวงกว้างไปมากขึ้น

ฉีดวัคซีนไขว้

พญ.อภิสมัย ระบุด้วยว่า ถ้ามาดูทิศทางการติดเชื้อรายวัน จะเห็นว่าผู้ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 41% พื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ที่เหลือ 59% มีแนวโน้มคงที่ ซึ่งกราฟผู้ติดเชื้อไม่ได้สูงชันเหมือนก่อนหน้านี้ แต่ยังประมาทไม่ได้ เพราะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังมีโอกาสเป็นผู้ติดเชื้ออยู่

อ่านข่าวเพิ่มเติม