COVID-19

ชมรมแพทย์ชนบท หวัง อย. ฟังนายกฯ-มติคณะรัฐมนตรี ชะลอจัดซื้อ ATK เจ้าปัญหา


ชมรมแพทย์ชนบท ร่อนแถลงการณ์ฉบับ 4 ขอบคุณนายกฯ มติคณะรัฐมนตรี เร่งจัดซื้อชุดตรวจ ATK ที่องค์การอนามัยโลกรับรอง ตรวจได้แม่นยำ หวัง อย. ระงับลงนามซื้อ LEPU

ชมรมแพทย์ชนบท ประกาศแถลงการณ์ฉบับที่ 4 เรื่อง ทางออกทางลงสำหรับการจัดซื้อ ATK เจ้าปัญหา หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รวมถึง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้จัดซื้อ ขุดตรวจเชื้อโควิด-19 แบบแอนติเจน ที่ได้รับการรับรองจาก อย. และองค์การอนามัยโลก โดยระบุว่า

จัดซื้อ ATK

“แถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบท ฉบับที่ 4

มติ ครม. 17 สิงหาคม 2564 ทางออกทางลงสำหรับการจัดซื้อ ATK เจ้าปัญหา

แถลงโดย นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ความเห็นต่างในการการประมูล ATK 8.5 ล้านชิ้น โดยองค์การเภสัชกรรม ที่มีความไม่สบายใจอย่างสูง จากผู้ใช้ทั้งโรงพยาบาลต่าง ๆ และภาคประชาชน ที่จะรับการตรวจ ต่อการที่องค์การเภสัชกรรมยืนยันจะจัดซื้อ ตามผลการประมูลที่ได้ บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด เสนอ ATK ยี่ห้อ LEPU บัดนี้มีทางออกทางลงแล้ว

ด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้มีวาระการรับทราบมติ ศบค. ในหลาย ๆ เรื่อง หนึ่งในนั้น มีเรื่องข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการจัดซื้อชุดตรวจ ATK กล่าวคือ มติคณะรัฐมนตรีได้ระบุชัดเจนถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในหน้า 53 วงเล็บ 6 ระบุว่า

แพทย์ชนบท

“การเร่งดำเนินการจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด-19 แบบแอนติเจน (Antigen Test Kit: ATK) ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีจำหน่ายในไทย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) รวมทั้งต้องมีความแม่นยำในการตรวจ เพื่อนำสู่การรักษาที่ทันท่วงที และพร้อมจัดส่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด”

ขอบคุณข้อสั่งการ นายกฯ หวังอย.ชะลอจัดซื้อ ATK

ทั้งนี้ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ใน มติ ครม.นี้ มีความชัดเจนมาก และสอดคล้องกับการแก้ปัญหาการระบาดหนักของโรคโควิด ทางชมรมแพทย์ชนบท จึงต้องขอแสดงความขอบคุณต่อท่านนายกรัฐมนตรี ที่ได้มีข้อสั่งการที่ชัดเจน และทันท่วงที มา ณ โอกาสนี้

สำหรับขั้นตอนในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุดนั้น ยังอยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา ซึ่งยังมีขั้นตอนการลงนามในสัญญาอีกหลายขั้นตอน จึงยังทัน ที่จะระงับการลงนามในสัญญา เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

Lepu

ทางชมรมแพทย์ชนบท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากมติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่มีความชัดเจน และตรงไปตรงมา ในเรื่องจัดหาชุดตรวจ ATK นี้ จะทำให้ปัญหาการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ที่เกิดความสับสน และมีข้อกังขานี้คลี่คลายจบลงไปในทางที่ดีอย่างรวดเร็ว ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รับชุดตรวจ ATK ที่มีมาตรฐานระดับองค์การอนามัยโลกรับรอง เพื่อประสิทธิผลในการควบคุมโรคโควิดที่ระบาดหนักในปัจจุบัน ให้เกิดการรักษาพยาบาลที่ทันเวลา ลดความสูญเสียลงให้เร็วที่สุด”

อ่านข่าวเพิ่มเติม