COVID-19

ข่าวดีแพทย์ด่านหน้า!!ฉีดไฟเซอร์เข็ม 2 เร็วขึ้น จาก 8 สัปดาห์ เหลือ 4 สัปดาห์

เลขาธิการแพทยสภา เผยข่าวดีแพทย์ด่านหน้า อนุกรรมการบริหารวัคซีน เห็นชอบ ฉีดแอสตร้าฯเข็มแรก ฉีดไฟเซอร์เข็ม 2 เร็วขึ้น จาก 8 สัปดาห์ เหลือ 4 สัปดาห์

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ได้โพสต์ข้อเขียนผ่านเฟซบุ๊ก “Ittaporn Kanacharoen” แจ้งข่าวดีแพทย์ด่านหน้า เตรียมตัวฉีดวัคซีนเข็ม 2 เป็นไฟเซอร์เร็วขึ้น หลังคณะอนุกรรมการบริหารวัคซีน เห็นชอบ ลดเวลาฉีดห่างจากเข็มแรก จากเดิม 8 สัปดาห์ เหลือ 4 สัปดาห์ โดยระบุว่า

ฉีดไฟเซอร์เข็ม 2

“ASTRA -Pfizer ขอลดเป็น 4 wks

กรณีแพทย์ด่านหน้าที่ฉีด Astrazeneca เข็มแรก แล้วเข็มที่ 2 ที่จะได้รับ Pfizer แต่ติดหลักเกณฑ์เดิมที่ 8 สัปดาห์นั้น แพทยสภาได้รับเรื่องจากสมาชิก และทำเรื่องหารือขอลดเป็น 4 สัปดาห์ตามข้อมูลล่าสุด เข้าอนุกรรมการอำนวยการ การบริหาร จัดการการให้วัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นทางการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 แล้ว

ทั้งนี้ได้รับข้อมูลสนับสนุนจาก ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ในที่ประชุม โดยท่านประธาน โสภณ เมฆธน เห็นชอบในหลักการ มอบท่านรองอธิบดี กรมควบคุมโรคดำเนินการต่อไป

น้องหมอที่รอฉีดวัคซีนอยู่ และศูนย์ฉีดวัคซีนขอเอกสาร เชื่อว่า หนังสือ ทางการจะออกในเวลาไม่นานนะครับ

ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านครับ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม