COVID-19

‘หมอนิธิ’ อธิบายชัด กติกาจัดสรรซิโนฟาร์ม เฉพาะองค์กร หยุดเปิดรับประชาชนทั่วไป


“หมอนิธิ” เผยที่มาจัดสรรซิโนฟาร์ม กติกาเดิม สำหรับองค์กร ภาคธุรกิจ ภาคสังคม แจงเปิดรอบบุคคลธรรมดา เพราะองค์กรไม่โอนเงิน จากนี้ขอปิดรับประชาชนทั่วไป พร้อมเตรียมทางออกเปิดรับฉีดวัคซีนหลัก

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “Nithi Mahanonda” ชี้แจงถึงที่มาของการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ว่าเกิดขึ้นเพราะภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจและสังคม ต้องการแบ่งเบาภาระภาครัฐ แจงเหตุจัดสรรบุคคลทั่วไป เพราะเป็นภาวะเร่งด่วน และองค์กรที่จองไม่โอนเงิน จากนี้ขอปิดการจัดสรรสำหรับประชาชนทั่วไป เปิดเฉพาะองค์กร พร้อมเตรียมทางออกให้ประชาชนไว้แล้ว โดยระบุว่า

จัดสรรซิโนฟาร์ม

“ขออธิบายรายละเอียดเผื่อหลาย ๆ คนที่ไม่ได้ติดตามจุดกำเนิดวัคซีนตัวเลือก Sinopharm นะครับ

วัคซีนตัวนี้ไม่ใช่วัคซีนหลัก ไม่ใช่วัคซีนทางเลือกที่กำหนดกันไว้ จากคณะกรรมการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลมาแต่แรก (วัคซีนหลัก คือ รัฐจัดหาด้วยงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรเรา [สำหรับคนที่เสียภาษี] เพื่อให้บริการแก่ประชาชนฟรี และวัคซีนทางเลือก คือ วัคซีนที่สถานพยาบาลเอกชนสามารถหาซื้อได้ไปให้บริการแก่คนที่อยากเสียเงินตัวเอง)

Sinopharm เกิดขึ้นเพราะมีภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจและภาคสังคม ที่เป็นกลุ่ม (ขอย้ำว่าเป็นกลุ่มนะครับ) ที่ยังช่วยประคับประคองเศรษฐกิจและสังคม ให้กับประเทศได้อยู่ ต้องสามารถดำเนินกิจการ หรือกิจกรรมได้ไปอย่างต่อเนื่อง เช่น ภาคส่งออก การศึกษา บุคลากรการแพทย์ที่ตกสำรวจ และภาคบริการ และพร้อมที่จะช่วยแบ่งเบาภาระรัฐ (จริง ๆ แบ่งเบาภาระเราจากภาษีและหนี้ภาครัฐ) ด้วยการซื้อวัคซีนไปให้กับพนักงาน หรือบุคลากรในความดูแลได้ มาช่วยกันซื้อวัคซีน Sinopharm นี้

ที่มีมาจัดให้บุคคลธรรมดาทั่วไปได้บ้างในตอนหลัง เพราะมีบริษัทที่ไม่ได้มาติดตามโอนเงิน ประกอบกับมีการระบาดสูงขึ้น จึงได้แบ่งมาจัดสรรให้บุคคลทั่วไปด้วยอย่างรีบด่วน-ระบบหน่วยงานเล็ก ๆ ไม่มีเครือข่าย ไม่ได้เตรียมพร้อม และไม่สามารถดูแลได้ดี และทั่วถึง จึงมีปัญหาอย่างที่ผ่านมาครับ

ลองดูตัวเลขด้านบนโดยประมาณนะครับ วัคซีนทั้งหมด (หรือเกือบหมด) ได้รับการจัดสรรหมดแล้ว (อย่าลืมรวมสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ที่เป็นกติกาไว้ให้ทุกองค์กร ได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกันด้วยครับ)

ซิโนฟาร์มม 1

ดังนั้น วัคซีนสิบล้านแรก (ถ้ามาครบตามนัด) ถึงสิ้นเดือนนี้ จัดสรรหมดแล้วครับ จากประสบการณ์จะมีความช้าในขั้นตอนต่าง ๆ หลังจัดสรรวัคซีน จะใช้เวลาประมาณสองถึงสามอาทิตย์ ถึงจะไปอยู่ในตัวทุก ๆ คนได้ ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวจะลองปรับวิธีการ สำหรับการจัดสรรในเดือนหน้า ที่ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (คนจัดสรร คนรับจัดสรร คนฉีด และคนรับฉีดครับ) ด้วยเช่นกันนะครับ

สำหรับเดือนหน้าเราจะทำตามวัตถุประสงค์แรก ของวัคซีนตัวเลือก Sinopharm คือ จะกลับไปที่กลุ่มนิติบุคคลเช่นเดิมก่อน โดยที่จะขอให้ทุกนิติบุคคล เตรียมหาสถานที่บริการฉีดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะต้องมีเป็นเอกสารยืนยัน มาพร้อมกับเอกสารกำกับอื่น ๆ ว่า มีสถานพยาบาลลงนามรับบริการฉีดภายในห้าวัน หลังจากได้รับการจัดสรร (ซึ่งในส่วนนิติบุคคลต้องเตรียมพร้อมด้วยเช่นกัน ในการโหลดชื่อพนักงาน คนขึ้นระบบอย่างรวดเร็วด้วย-เรื่องนี้เป็นจุดที่ช้า และมีปัญหามากสำหรับองค์กรเล็ก ที่ไม่มีฝ่ายบุคคลและไอทีช่วย ขอให้เตรียมการไว้ล่วงหน้ากันด้วยครับ)

จัดสรรซิโนฟาร์ม ใครพร้อมก่อนได้ก่อน

“ใครพร้อมก่อนได้ก่อน” เราจะจัดสรรเรียงลำดับไปในแต่ละกลุ่ม (บริษัทใหญ่ บริษัทเล็ก อปท. และนิติบุคคลที่เป็นสถานพยาบาลเอกชน) อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ตามจำนวนวัคซีนที่ราชวิทยาลัยจะได้รับการยืนยันจากจีน อาทิตย์ละหนึ่งครั้งโดยประมาณเช่นกัน (เบื้องต้นเดือนกันยายน-ตุลาคมไม่น้อยกว่าสิบล้าน อาจบวกลบได้สิบเปอร์เซ็นต์)

ศ.นพ.นิธิ ถอดบทเรียนโควิด

บุคคลธรรมดาทั่วไป คงยังไม่มีการจัดสรรให้ในช่วงแรก แต่ทางราชวิทยาลัยเตรียมทางออกไว้ให้ ดังนี้ครับ

1. จะเปิดจองวัคซีนหลัก เพื่อมารับการฉีดที่ราชวิทยาลัย เพราะเราเพิ่งจัดการกับคนในคิวเดิมหลายแสน หมดไปพอดีครับ วัคซีนหลักนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ และดีเหมือน ๆ กันหมด ที่ราชวิทยาลัยยังไม่มีนโยบายฉีดข้ามชนิดในขณะนี้ เว้นเป็นงานวิจัย หรือแพทย์เห็นสมควร

2. สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปในต่างจังหวัด ท่านจะได้จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน และทางราชวิทยาลัย จะส่งวัคซีนSinopharm ผ่านระบบ พอสว. ไปในจังหวัดที่มี พอสว.เพื่อข่วยกระจายระบบการฉีด โดยทั้งสองทางนี้ ท่านจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นะครับ มีใครเรียกเก็บเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ช่วยแจ้งความ หรือส่งมาให้ราชวิทยาลัยทราบพร้อมหลักฐานด้วยครับ

3. ในกลุ่มนิติบุคคลกลุ่มที่สี่ ที่เพิ่งจัดให้ใหม่ คือ จะมีนิติบุคคลที่เป็นสถานพยาบาลเอกชน ที่ขอรับจัดสรรไป เพื่อให้ไปช่วยฉีดให้กับคนไข้เขาได้เองเลย หรือใกล้บ้านใครก็เข้าไปนัดฉีดได้เลย โดยไม่ต้องทำการโหลดชื่อขึ้นระบบให้เสียเวลา ก่อนการนัดฉีด เพราะเขาจะมีวัคซีนรออยู่ในโรงพยาบาลแล้ว (แต่เขาต้องส่งชื่อท่านขึ้นระบบหมอพร้อมของกระทรวง เมื่อท่านไปรับการฉีดแล้วเหมือนปกติ)

4. ในเดือนกันยายน ผมหวังว่าเราจะได้รับการขยายอายุการฉีดวัคซีนให้ในเด็กจากทาง อย. ได้สำเร็จ เพราะทางประเทศจีนประเทศผู้ผลิตได้อนุญาตให้ใช้ได้ไปแล้ว ซึ่งขณะนี้ประสานกันอยู่อย่างใกล้ชิดครับ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม