COVID-19

รัฐบาลแจงเหตุไม่ swab ผู้ป่วยโควิดที่อาการดีขึ้น แต่ให้กักตัวที่บ้านต่อ 14 วัน

รัฐบาลแจงข้อสงสัยกรณีไม่ดำเนินการตรวจ swab ผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการดีขึ้นแล้วแพทย์ให้กักตัวต่อที่บ้าน เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติฯ ฉบับปรับปรุงใหม่

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกรณีที่ขณะนี้ได้มีข้อคำถามจากทั้งผู้ป่วยโควิด-19 และญาติผู้ป่วยว่า เหตุใดกรณีที่ผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาอาการดีขึ้นแล้ว และแพทย์มีคำสั่งให้กลับบ้านและกักตัวต่อบ้านจนครบ 14 วัน จึงไม่มีการตรวจ swab ก่อนให้ออกจากสถานพยาบาล

โควิด148641

โดยในกรณีนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานว่า เป็นการดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคโควิด-19 ฉบับปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ตามข้อแนะนำจากคณะทำงานด้านการรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (คณะกรรมการกำกับดูแลรักษาโควิด-19) ซึ่งเป็นคณะที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและคณะแพทย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทำการปรับปรุงสม่ำเสมอตามสถานการณ์ของโรค

ทั้งนี้ ตามแนวเวชปฏิบัติฯ ฉบับล่าสุด ได้พิจารณาจากงานศึกษาแล้วพบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรืออาการดีขึ้นแล้วอาจจะยังตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 ในน้ำมูก หรือน้ำลายของผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน และเวลานี้ไวรัสมีหลายสายพันธุ์ บางสายพันธุ์อาจจะนาน สารพันธุกรรมที่ตรวจพบหลังจากผู้ป่วยมีอาการมานานแล้ว อาจเป็นเพียงซากสารพันธุกรรมที่หลงเหลือที่ร่างกายยังกำจัดไม่หมด

นอกจากนี้ การตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อ หลังจากพ้นระยะกักตัว ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยรายนั้นยังแพร่เชื้อได้ดังนั้นในแนวทางเวชปฏิบัติฯ โควิด-19 ฉบับล่าสุดนี้ จึงระบุว่าไม่ต้องทำ swab ก่อนอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล เพราะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการรักษา โดยแพทย์ผู้รักษาจะพิจารณาจากอาการเป็นหลัก

ไตรศุลี ไตรสรณกุล 1
นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล

นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า แต่ตามแนวทางเวชปฏิบัติฯ ยังคงแนะนำให้ผู้ป่วยที่แพทย์จำหน่ายให้กลับไปกักตัวที่บ้านจนครบ 14 วัน ยังต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ดังนี้

  • งดออกจากบ้านไปยังชุมชนทุกกรณี ยกเว้นการเดินทางไปโรงพยาบาลโดยการนัดหมายและการจัดการโดยโรงพยาบาล
  • การแยกห้องนอนจากผู้อื่นในครอบครัว ถ้าไม่มีห้องนอนแยกให้นอนห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 3-5 เมตร และต้องเป็นห้องที่เปิดให้อากาศระบายได้ดี
  • ใช้ห้องน้ำแยกถ้าไม่สามารถแยกได้ให้ให้เช็ดพื้นผิวที่มีการสัมผัสด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อหลังการใช้ทุกครั้ง
  • การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับอยู่อื่น การแยกรับประทานอาหาร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากมีอาการป่วยเกิดขึ้นใหม่ หรืออาการเดิมมากขึ้น เช่น ไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบหายใจไม่สะดวก เบื่ออาหาร ให้ติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล แนะนำให้สวมหน้ากากระหว่างเดินทางตลอดเวลา

ส่วนกรณีไม่มีอาการใด ๆ อีก หลังจากครบกำหนดการกักตัวตามระยะเวลานี้แล้ว สามารถประกอบกิจกรรมทางสังคมและท างานได้ตามปกติตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำความสะอาดมือ การรักษาระยะห่าง และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการกักตัวที่บ้านสามารถสอบถามโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา หรือสายด่วน 1422 หรือ 1668

อ่านข่าวเพิ่มเติม