COVID-19

‘ภูเก็ต’ ผ่อนผันชาวภูเก็ต คนทำงานประจำเดินทางได้ งัดมาตรการกักตัวในเรือ คุมชาวประมง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ผ่อนปรนมาตรการ ให้ชาวภูเก็ตมีชื่อในทะเบียนบ้าน คนทำงานประจำ เดินทางเข้าออกได้ ภายใต้เงื่อนไข พร้อมวางระบบบับเบิล แอนด์ ซีล ในเรือประมง

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต วันนี้ (14 สิงหาคม 2564) ว่า จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จะหมดอายุลงในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ จึงต้องพิจารณาต่ออายุมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

cell virusโควิดใน ม ๒๑๐๘๑๔ 7

การเดินทางเข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต

  • ส่วนใหญ่ยังคงมาตรการเดิม คือ ห้ามบุคคล และผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต
  • ปรับมาตรการบางส่วน โดยมีผ่อนผัน ยกเว้นให้ชาวภูเก็ต ที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้าน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในภูเก็ตเป็นประจำ สามารถเดินทางเข้า-ออกได้ ภายใต้เงื่อนไข ต้องฉีดวัคซีน และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมง
  • ผู้ที่เดินทางในโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ เมื่ออยู่ครบและปฏิบัติตามเงื่อนไข หากเดินทางออกจากภูเก็ตไปแล้ว สามารถเดินทางกลับเข้ามาได้

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพิ่มเติม สำหรับแรงงานต่างด้าว เนื่องจากพบการแพร่ระบาดในกลุ่มดังกล่าว จึงมีมาตรการใหม่ออกมา ดังนี้

  • แรงงานต่างด้าวที่ทำงานบนบก หรือแรงงานต่างด้าวทั่วไป ได้มอบอำนาจให้นายอำเภอ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สามารถวินิจฉัยสั่งการ ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ เช่น สามารถสั่งปิดสถานที่ ที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการได้ทันที โดยไม่ต้องนำเรื่องมาเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
  • แรงงานประมง ได้จำลองการกักตัวในโรงงาน หรือ บับเบิล แอนด์ ซีล มาใช้บนเรือประมง เพื่อห้ามการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยเน้นกลุ่มเสี่ยง ให้กักตัว พักอาศัยอยู่บนเรือ ห้ามเดินทาง โดยมี ประมงจังหวัด เป็นผู้ดูแล

ทั้งนี้ จะมีประกาศลงนามออกมาเป็นคำสั่งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ภูเก็ต

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 84 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 82 ราย และผู้ติดเชื้อในโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ 2 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,831 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม