COVID-19

เพิ่มบทบาท ‘ร้านขายยา’ กระจายชุดตรวจ Antigen Test Kit-ดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน


สภาเภสัชกรรม เพิ่มบทบาท ร้านขายยา ดูแลให้คำแนะนำผู้ติดเชื้อระหว่างรักษาตัวที่บ้าน ควบคู่เป็นจุดแจกชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจที่บ้าน

รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม เปิดเผยว่า สภาเภสัชกรรม อยู่ระหว่างการจัดเตรียมแนวทางการทำ Home Isolation โดยร้านขายยา ควบคู่กับการให้เป็นจุดแจกชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) เนื่องจากชุดตรวจ ATK ที่จะเริ่มแจกจำนวน 8.5 ล้านชุดนั้น กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเสี่ยง ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ คนกลุ่มนี้ จึงไม่ควรเดินทางมาที่ร้านยา แต่ควรกักตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อ

ร้านขายยา

สำหรับระบบที่วางไว้นั้น จะมีการเผยแพร่รายชื่อร้านยาและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับชุดตรวจ ATK สามารถเลือกได้เลยว่าจะรับชุดตรวจจากร้านยาร้านไหน แล้วให้โทรติดต่อไปที่ร้านยานั้นโดยตรง

เมื่อได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เข้ามาแล้ว เภสัชกรร้านยาจะทำการซักถามเพื่อประเมินว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะแนะนำให้อยู่ที่บ้านแล้วร้านยาจะส่งชุดตรวจไปให้พร้อมแนะนำวิธีการใช้งาน

“เมื่อกลุ่มเสี่ยงทำการทดสอบหาเชื้อแล้วได้ผลเป็นอย่างไร เราก็จะให้ถ่ายรูปแล้วส่งมาให้เภสัชกรร้านยาช่วยประเมินอีกครั้ง” รศ.ดร.ภญ.จิราพร กล่าว

นอกจากกระจายชุดตรวจ ATK แล้ว ร้านยายังจะเป็นอีกโหนดที่ช่วยดูแลคนที่อยู่ใน Home Isolation หรือการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านได้ โดยจะให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ผลตรวจเป็นบวกในการปฏิบัติตัวต่างๆ ระหว่างทำ Home Isolation

รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์

ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่แสดงอาการก็จะแนะนำให้กักตัวอยู่ที่บ้านและทานยารักษาตามอาการ แต่หากเริ่มแสดงอาการก็จะจ่ายยาฟ้าทะลายโจรหรือยาฟาวิพิราเวียร์ให้เลย ซึ่งขณะนี้กำลังประสานกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ร้านยาจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ได้

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อไม่สามารถทำ Home Isolation ได้ ก็จะประสานให้เข้า Community Isolation หรือการดูแลผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในระบบชุมชน ที่เปิดรับผู้ติดเชื้อ โดยขณะนี้ได้จัดเตรียมรายชื่อ Community Isolation ต่างๆ ไว้แล้ว ดังนั้นเมื่อได้ยา ได้ชุดตรวจมาก็จะเริ่มดำเนินการตามระบบที่วางไว้ได้เลย

“ตอนนี้กำลังระดมร้านยาเข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ได้ประมาณเกือบ 2,000 ร้านแล้วแต่ยังเปิดรับสมัครไปเรื่อยๆเพราะเราต้องการร้านยาเข้าร่วมให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถกระจายชุดตรวจได้มากและเร็ว จะได้แยกคนที่ติดเชื้อออกจากคนปกติและลดการแพร่เชื้อ แต่ตอนนี้ชุดตรวจ ATK ยังไม่มา คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณอีก 1-2 สัปดาห์” รศ.ดร.ภญ.จิราพร กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม