COVID-19

นิวไฮ โควิด สมุทรสาคร ผู้ติดเชื้อพุ่ง 1,683 รายดับ 10 ราย สั่งปิดตลาดโรงไม้ เข้มกักตัวในโรงงาน

โควิด สมุทรสาคร วันนี้ทำนิวไฮ ติดเชื้อพุ่ง 1,683 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ออก 2 คำสั่งด่วน ปิดตลาดโรงไม้ตั้งแต่วันนี้ พร้อมสั่งเข้มดูแลผู้ป่วย กักตัวในโรงงานและโรงพยาบาลสนาม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์ โควิด สมุทรสาคร วันนี้ (11 สิงหาคม 2564) พบทำสถิติสูงสุดในรอบเกือบ 8 เดือน โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น  1,683 ราย รวมผุ้ติดเชื้อสะสม 63,580 ราย และวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย

โควิด สมุทรสาคร

นอกจากนี้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้ลงนามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่ 2198/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 81) สรุปใจความสำคัญ ให้ปิดตลาดโรงไม้ ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย รวมถึงร้านค้าแผงลอย ร้านค้าบนบาทวิถีและบริเวณข้างเคียง ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีการเสนอมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ที่ชัดเจน

ขณะเดียวกัน ได้ออกคำสั่งเรื่อง ให้ผู้ติดเชื้อ แยกกัก ณ สถานที่ที่กำหนด (ฉบับที่ 80) ใจความสำคัญเน้นการแยกกักตัวผู้ติดเชื้อโควิด ทั้งการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และใช้ Antigen Test Kit ดังนี้

  • กรณีเป็นพนักงานสถานประกอบการ ให้แยกกักที่โรงพยาบาลสนามในโรงงาน (FAI) หรือสถานที่ที่แพทย์กำหนด
  • กรณีประชาชนทั่วไป ให้แยกกัก ณ ที่พักอาศัย หรือโรงพยาบาลสนามในชุมชน

สมุทรดับ

พร้อมกันนี้ นายวีระศักดิ์ ยังได้เน้นย้ำการดำเนินงาน 5 ประเด็นสำคัญคือ

1. การจัดตั้งศูนย์พักคอยคนสาคร หรือโรงพยาบาลสนามในชุมชน (Community Isolation : CI) ที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดตั้งขึ้น และต้องให้เป็นความรับผิดชอบการดำเนินงานของท้องถิ่นด้วย อย่าผลักภาระไปให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง

2. การเข้าถึงวิธีการตรวจโควิดด้วยอุปกรณ์ Antigen Test Kit หรือ ATK ในชุมชนกลุ่มเสี่ยงสูง ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร มีเครื่องตรวจ ATK อยู่กว่า 70,000 ชิ้น จึงได้สั่งการให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต.) ค้นหากลุ่มผู้ป่วยในชุมชน และควรเปิดให้มีระบบการตรวจแบบ Walk in ทุกวันศุกร์ สำหรับผู้เสี่ยงสูงที่เข้าเกณฑ์ PUI และรีบรักษา

วีระศักดิ์ 2
วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

3. โรงงาน สถานประกอบการที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม Factory Accommodation Isolation : FAI ที่ได้มาตรฐาน จะต้องบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มแข็ง คนงานที่ติดเชื้อต้องอยู่แต่ใน FAI จนกว่าจะครบกำหนดกักตัว

4. ตลาดนัด และ โรงพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ต้องสั่งปิดทันที โดยในส่วนของตลาดนัดนั้น หากพบตลาดใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ให้มีคำสั่งปิดตลาดโดยไม่มีกำหนด จนกว่าผู้ดูแลตลาดนัดจะมีการนำเสนอแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน

5. กล่องห่วงใยคนสาครที่ตอนนี้ดำเนินการแล้วกว่า 5,000 กล่อง เพื่อส่งต่อไปยังผู้ติดเชื้อที่ใช้วิธีการ Home Isolation : HI นั้น นอกจากสิ่งของอุปโภค บริโภคแล้ว ในส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จัดมอบไปให้คือ เครื่องตรวจวัดออกซิเจนที่นิ้ว กับ ปรอทวัดไข้ ก็ให้จัดมอบแก่ผู้ติดเชื้อไปเลย ไม่ต้องเรียกคืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo