COVID-19

เช็คด่วน!! คลัสเตอร์โรงงาน กาญจนบุรี 4 แห่ง พบผู้ติดเชื้อแล้ว 2,465 คน

คลัสเตอร์โรงงาน กาญจนบุรี 4 แห่ง ติดเชื้อแล้ว 2,465 คน ผู้ว่าฯกาญจน์ แจงละเอียดยิบ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว เร่งเปิด รพ.สนามรองรับ ศูนย์พักคอยระดับอำเภอ พร้อมช่องทางติดต่อ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี โพสต์เพจเฟซบุ๊ก รายงานสถานการณ์โควิดจังหวัดกาญจนบุรี​ กรณีพบ คลัสเตอร์โรงงาน กาญจนบุรี 4 แห่ง ติดเชื้อโควิด-19 รวม 2,465 คน พร้อมมาตรการรับมือ โดย นายจี​ระ​เกียรติ​ ภูมิ​สวัสดิ์ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​กาญจนบุรี ระบุว่า

คลัสเตอร์โรงงาน กาญจนบุรี

“จากการที่มีข่าวสารออกมาว่า มีโรงงานขนาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของเรา พบผู้ติดเชื้อโควิดจำนวนมาก จนทำให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับรู้ข้อมูล หรือผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณโรงงานที่มีผู้ติดเชื้อ เกิดความวิตกกังวลไม่สบายใจ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่พี่น้องประชาชน ผมจึงขอเล่าถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ในการดำเนินการต่อสถานประกอบการโรงงานขนาดใหญ่ ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบไปด้วย

1. โรงงานในเครือไวต้าฟู้ด อ.ท่ามะกา

2. โรงงานไทยฟู้ด อ.ท่ามะกา

3. โรงงานซูมิโตโม่ อ.ท่าม่วง

4. โรงงานริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อ.เมือง

จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์

โดยมีรายละเอียดที่ได้เร่งรัดให้ดำเนินการ ป้องกันยับยั้ง การแพร่กระจายการติดเชื้อในโรงงาน ดังนี้

การค้นหาผู้ติดเชื้อ

ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ในการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โดยทำการตรวจคนงานทุกคน ด้วยการตรวจเบื้องต้นจากชุดตรวจ Antigen Test Kit ผลการตรวจทั้ง 4 โรงงานทั้งหมด 16,364 คน พบผู้ติดเชื้อ 2,465 คน ดังนี้

 • โรงงานในเครือไวต้าฟู้ด ตรวจคนงานทั้งหมด 4,526 คน พบผู้ติดเชื้อ 1,051 คน
 • โรงงานไทยฟู้ด ตรวจคนงานทั้งหมด 7,729 คน พบผู้ติดเชื้อ 962 คน
 • โรงงานซูมิโตโม่ ตรวจคนงานทั้งหมด 3,219 คน พบผู้ติดเชื้อ 32 คน
 • โรงงานริเวอร์แควอินเตอร์ฯ ตรวจคนงานทั้งหมด 890 คน พบผู้ติดเชื้อ 420 คน

การดำเนินการกับผู้ติดเชื้อโควิด ที่ตรวจพบข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในโรงงานส่วนใหญ่ เป็นผู้ติดเชื้อสีเขียว หรือผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ จึงสามารถนำผู้ติดเชื้อดังกล่าว ไปพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์พักคอยของอำเภอ (CI) และศูนย์พักคอยของโรงงาน(FI) ได้ โดยมีการบริหารจัดการดังนี้

1. โรงงานในเครือไวต้าฟู้ด ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 1,051 คน

 • เข้า รพ.สนามเขาชนไก่ 368 คน (ครบกำหนดรักษาตัวออก รพ.สนาม 120 คน วันที่ 8/8/64)
 • ผู้ไม่มีอาการก็จะทำการรักษาที่ศูนย์พักคอยในโรงงาน (fi) 683 คน

2. โรงงานไทยฟู้ด ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 962 คน

 • เข้าศูนย์พักคอยในโรงงาน (fi) 962 คน และจะเริ่มทยอยนำเข้ารักษาที่รพ.สนามเขาชนไก่ ในวันที่ 12 สิงหาคม นี้

คลัสเตอร์โรงงาน กาญจนบุรี

3. โรงงานซูมิโตโม่ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 32 คน

 • ผู้ไม่มีอาการก็จะทำการรักษาภายในศูนย์พักคอยในโรงงาน (fi) 30 คนรักษาตัวใน รพ. 2 คน (รักษาหายแล้ว)

4. โรงงานริเวอร์แควอินเตอร์ฯ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 420 คน

 • เข้า รพ.สนามเขาชนไก่ 45 คน (ครบกำหนดรักษาตัวออก รพ.สนาม 45 คน วันที่ 8/8/64)
 • ผู้ไม่มีอาการก็จะทำการรักษาใน ศูนย์พักคอยภายในโรงงาน (fi) 375 คน

การดำเนินการต่อชุมชนรอบโรงงาน

จากการตรวจสอบพบว่า โรงงานที่มีที่ตั้งอยู่ติดกับชุมชนมี 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานในเครือไวต้าฟู้ด อ.ท่ามะกา และโรงงานริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนลฯ อ.เมือง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง จังหวัดจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงในชุมชนไกล้กับโรงงานทั้งสองแห่งนี้ ได้แก่

ชุมชนท่าน้ำตื้น อ.เมือง สุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงจำนวน 200 คน พบผู้ติดเชื้อ 9 คน (เข้ารับการรักษาตัวที่ ci ตำบลแก่งเสี้ยน)

หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตอ สุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงจำนวน 396 คน พบผู้ติดเชื้อ 34 คน ( เข้ารับการรักษาตัวที่ ci โบสถ์คริส ตำบลแสนตอ)

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อ ที่พบจากการตรวจในครั้งนี้ ทั้ง 94 คน เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการเช่นกัน

การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ คลัสเตอร์โรงงาน กาญจนบุรี 4 แห่ง

เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อ ในแต่ละโรงงานจำนวนมาก จึงส่งผลให้มีจำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ที่จะต้องกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการในที่พักอาศัยจำนวนมากตามไปด้วย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของบุคคลกลุ่มนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์พักคอย

ข้อมูลจำนวนเตียงว่าง

จากจำนวนผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดเองยังต้องรองรับผู้ป่วย ที่ติดเชื้ออยู่ภายนอกจังหวัด และมีความประสงค์จะกลับบ้านเพื่อมารักษาตัวอีกจำนวนมาก จึงทำให้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทั้ง 17 แห่ง มีจำนวนไม่เพียงพอ

จังหวัดจึงได้เร่งรัดดำเนินการ เปิดโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย (CI) ทั้ง 13 อำเภอ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ที่ไม่แสดงอาการหรือผู้ป่วยสีเขียว มีรายละเอียดดังนี้

โรงพยาบาลสนามเฟส 1 เปิดดำเนินการแล้ว 3 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 850 เตียง ปัจจุบันมีเตียงว่าง 60 เตียง ประกอบด้วย

 • อาคารพักแพทย์พยาบาล รพ.มะการักษ์ รองรับผู้ป่วยได้ 320 เตียง (รับผู้ป่วยไปแล้ว 274 เหลือเตียงว่าง 46 เตียง)
 • ศูนย์ฝึก รด. เขาชนไก่ รองรับผู้ป่วยได้ 417 เตียง (รับผู้ป่วยไปแล้ว 417 ไม่มีเตียงว่าง)
 • ศูนย์ otop อบจ. รองรับผู้ป่วยได้ 83 เตียง (รับผู้ป่วยไปแล้ว 69 เหลือเตียงว่าง 14 เตียง)

โรงพยาบาลสนามเฟส 2 จะทำการขยายเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติมอีก 450 เตียง (ที่เขาชนไก่ 300 เตียง และ ศูนย์ otop อบจ. 150 เตียง) ซึ่งจะเปิดทำการรับผู้ป่วยได้ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 64 นี้

ศูนย์พักคอยของ 13 อำเภอ (ci) จำนวน 87 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 2,390 เตียง ปัจจุบันรับผู้ป่วยไปแล้ว 602 เตียง มีเตียงว่างอีก 1,788 เตียง

2 3

ช่องทางการติดต่อจองเตียง

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด สามารถโทรประสานงานติดต่อจองเตียงได้ ตามช่องทางนี้

 • โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ติดต่อผ่านศูนย์ประสานเตียงของ สนง.สาธารณสุขจังหวัด โทร. 092-2566785  line id: covid19kan
 • ศูนย์พักคอยของอำเภอ (CI) ติดต่อ นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ/ สาธารณสุขอำเภอ (ตามรูปภาพ)

ผู้ป่วยจะต้องเตรียมข้อมูลและหลักฐานที่แสดงว่าตนเองติดเชื้อโควิด รายละเอียดตามรูปภาพ

ช่องทางการติดต่อบริการรับส่งผู้ป่วย

 • กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัด โทร 063-9017887
 • สถานีตำรวจทุกแห่ง โทร 191
 • มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ โทร 064-3511669

อ่านข่าวเพิ่มเติม