COVID-19

ข่าวดีคนสาคร! ซิโนฟาร์ม ล็อตแรก พร้อมฉีด 7 สิงหานี้ เช็คสถานที่ฉีด วิธีเตรียมตัวที่นี่

ซิโนฟาร์ม ล็อตแรก ถึงสมุทรสาครแล้ว อบจ.สมุทรสาคร แจ้งฉีดตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้ลงทะเบียนสำเร็จ เช็คจุดฉีดวัคซีน วิธีการเตรียมตัว เอกสารที่ต้องเตรียม ด่วน

อบจ.สมุทรสาคร โพสต์เพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวดี ซิโนฟาร์ม ล็อตแรก ถึงสมุทรสาครแล้ว พร้อมฉีดวันแรกพรุ่งนี้ (7 สิงหาคม 2564) เตรียมตัวให้พร้อม เช็คสถานที่ฉีด วิธีการเตรียมตัว ดังนี้

ซิโนฟาร์ม ล็อตแรก

“ซิโนฟาร์มสมุทรสาคร วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรก มาถึงสมุทรสาครแล้ว

สิ้นสุดการรอคอย สมุทรสาครพร้อมแล้ว เริ่มฉีดซิโนฟาร์ม ได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

อบจ. สมุทรสาคร ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า “การฉีดวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม (ครั้งที่ 1) ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นั้น จะเริ่มดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก ให้แก่ผู้ลงทะเบียนสำเร็จตามลำดับที่จองคิว ณ จุดฉีดวัคซีนที่ท่านได้เลือกไว้ ดังนี้

สถานที่ฉีด ซิโนฟาร์ม ล็อตแรก

1. รพ.สมุทรสาคร (แลนด์มาร์ค มหาชัย) จะดำเนินการฉีดตั้งแต่วันที่ 7–16 สิงหาคม 2564

2. รพ.สมุทรสาคร (เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย) จะดำเนินการฉีดตั้งแต่วันที่ 7–13 สิงหาคม 2564

3. รพ.กระทุ่มแบน จะดำเนินการฉีดตั้งแต่วันที่ 7–18 สิงหาคม 2564

4. รพ.บ้านแพ้ว จะดำเนินการฉีดตั้งแต่วันที่ 11–15 สิงหาคม 2564 (เปลี่ยนสถานที่ให้บริการเป็น หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว เฉพาะวันที่ 15 สิงหาคม รับบริการที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว)

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

ขอให้ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวัน เวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบริการได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถไปตามนัดได้ สามารถไปวันอื่นได้ (แต่ต้องหลังจากผ่านวันนัด และอยู่ในระยะเวลาดำเนินการของจุดฉีด) ไม่ต้องแจ้งในอินบ็อกซ์ครับ ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่หน้างานพิจารณาเหตุผลเอง จึงอยากขอให้ผู้ที่มิได้จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไปตามนัดอย่างเคร่งครัดครับ เคารพสิทธิตนเอง เครารพสิทธิคนอื่น เพื่อลดความแออัด และเพื่อความปลอดภัยครับ

สมุทรสาคร วัคซีน

วัคซีนที่ได้รับและกำหนดเข็มที่ 2

วัคซีนที่จะได้รับคือ วัคซีน ซิโนฟาร์ม จำนวน 2 เข็ม (โดส) โดยหลังจากฉีดเข็ม 1 แล้ว ทีมแพทย์จะนัดให้ฉีดเข็ม 2 อีกครั้ง ห่างจากเข็มแรก 3-4 สัปดาห์

นัดหมายวัน เวลาเข้ารับบริการ

ทั้งนี้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะได้รับ SMS แจ้งนัดหมายวัน เวลาเข้ารับบริการ ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้กรอกไว้ตอนลงทะเบียน หากกรอกหมายโทรศัพท์ผิด ไม่ได้รับ SMS สามารถตรวจสอบนัดหมายวัน เวลา ได้ทางเว็บไซต์ “สาครรวมใจ” (http://www.xn--42ci8ehayr8dwi.com/) ในช่วงเย็นของวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. บัตรประชาชน (ใช้ได้ทั้งบัตรรุ่นเก่า/บัตรหมดอายุ/บัตรที่ยังไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) *

2. หลักฐานการลงทะเบียนจากระบบสาครรวมใจ (ลำดับคิวที่ได้จากระบบหลังจากวันที่ 26/07/64) **

3. ปากกาส่วนตัว 1 ด้าม

4. บัตรประจำตัวผู้แพ้ยา แพ้อาหาร (ถ้ามี)

กรณีกรอกข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ผิดพลาด ตกหล่น เกิน เพียงเล็กน้อย (ซึ่งมิได้ส่อเจตนาในการเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นเข้ารับบริการแทนผู้มีสิทธิ์) สามารถใช้หลักฐานตามข้อ 1 และ 2 เข้ารับบริการได้ตามวัน/เวลา/สถานที่รับบริการที่ได้รับการนัดหมาย

สามารถเข้าไปพิมพ์/บันทึกภาพหน้าจอ หลักฐานการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ “สาครรวมใจ” (http://www.xn--42ci8ehayr8dwi.com/)

ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ยังไม่ได้ลงทะเบียน ลงทะเบียนไม่ทัน

โปรดรอให้มีการเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม (ครั้งที่ 2) ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียน รอบ 2 วันที่ 8 สิงหาคม และเราจะประกาศรายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขให้ทราบอีกครั้งทางเพจ อบจ.สมุทรสาคร ซึ่งจะมีเป้าหมายครอบคลุมกลุ่มประชาชนทั่วไป

ข้อกำหนดเบื้องต้น ต้องเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร และไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อน… โปรดติดตามข่าวสารความคืบหน้าได้ทางเพจ อบจ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร อบจ.

ผู้ประสงค์ขอยกเลิกสิทธิ์

  • ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว
  • ผู้ติดเชื้อ
  • ผู้อยู่ระหว่างการกักตัว

ต้องทำการสละสิทธิ์ของตนในครั้งนี้ แจ้งความประสงค์ โดยทิ้งชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้ลงทะเบียนได้ทางกล่องข้อความ (Inbox) เพจ อบจ.สมุทรสาคร

ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ว่าจะครบ 2 เข็มหรือไม่ จะถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับวัคซีน ซิโนฟาร์ม

ผู้ติดเชื้อ จำเป็นต้องเว้นช่วงก่อน โดยจะสามารถรับวัคซีนได้ หลังจากหายแล้ว 3-6 เดือน เพื่อความปลอดภัย (นับตั้งแต่วันที่ติดเชื้อ)

ผู้อยู่ระหว่างการกักตัว หากไม่สิ้นสุดกำหนดวันกักตัวทันในวันสุดท้ายของกำหนดการรับบริการ (แตกต่างกันไปในแต่ละจุดฉีด) ต้องสละสิทธิ์ก่อน เพื่อจะให้สามารถลงทะเบียนได้ในครั้งต่อไป

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถไปฉีดวัคซีน ณ จุดบริการได้ ขอให้แจ้งชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ได้ทางกล่องข้อความครับ เราจะทำการตรวจสอบ และให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับครับ

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นจริง ๆ เช่น ผู้ดูแลติดเชื้อ หรืออยู๋ระหว่างกักตัว ฯลฯ เท่านั้น และขออนุญาตตรวจสอบและพิจารณาเป็นรายบุคคลครับ (เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีจำกัด และทุกท่านมีภารกิจเร่งด่วนอยู๋แล้ว)

ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ที่ลงทะเบียนไว้ถูกต้อง และถูกกลุ่ม อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับทีมแพทย์ของทั้ง 3 โรงพยาบาลจะดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่ลงพื้นที่ฉีดให้ ณ ที่อยู๋ที่ลงทะเบียนไว้ครับ

สมุทร วัคซีน

คำถามถามบ่อย

1. กรณีลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ซื้อ-ขายสิทธิ์ หรือสวมสิทธิ์เข้ารับบริการแทนผู้มีสิทธิ์ ทุกกรณี

2. หากกรอกหมายเลขโทรศัพท์ผิด จะไม่ได้รับ sms นัดหมาย ขอให้ติดตามดูที่หน้าเว็บไซต์ “สาครรวมใจ”

3. อบจ. และทีมแพทย์ ของดการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ผู้ลงทะเบียนสำเร็จที่เคยได้รับวัคซีนมาแล้ว/ผู้ติดเชื้อ/ผู้อยู่ระหว่างการกักตัวที่ยังไม่ครบกำหนด 14 วัน

4. ขอให้ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวัน/เวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบริการได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

5. สำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว อบจ.สมุทรสาคร และโรงพยาบาล ทั้ง 3 แห่ง จะจัดชุดเคลื่อนที่ไปให้บริการถึงที่ (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ป่วยติดเตียง/ติดบ้าน ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ได้เท่านั้น)

6. สำหรับผู้มีโรคประจำตัว สามารถทานยารักษาโรคประจำตัวได้ตามปกติ

7. ผู้ทานยาละลายลิ่มเลือด สามารถทานยาได้ตามปกติ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบหน้างาน

8. ผู้มีโรคประจำตัว / มีประวัติแพ้ยา / สตรีมีครรภ์ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ และแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานด้วย เพื่อความปลอดภัยครับ

9. ผู้มีประจำเดือนสามารถรับวัคซีนได้ตามปกติครับ

รับวัคซีนแล้ว อย่าลืมให้กำลังใจทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ และที่สำคัญแม้จะรับวัคซีนแล้ว ก็ขอให้ดูแลป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยครับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo