COVID-19

อย.เตือน ‘ฟาวิพิราเวียร์’ ยาปลอมก็มา ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่าซื้อยากินเอง

อย.เตือน อย่าซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ กินเอง อาจเป็นยาปลอม หรือใช้ไม่ถูกวิธีจนเกิดเชื้อดื้อยา ส่งผลให้ใช้ยาไม่ได้ผลและเสียชีวิตได้ ตรวจสอบ แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556 

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏมีการขายยาฟาวิพิราเวียร์โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงขอเตือนประชาชน อย่าซื้อยามารับประทานเองเพราะอาจได้ยาปลอมที่ไม่มีตัวยาสำคัญอยู่เลย หรือได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานทำให้เสียโอกาสในการรักษา และอาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อน

อย.เตือน

ส่วนการซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ป่วยอาจไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการใช้ยา ซึ่งปัจจุบันเมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาในระบบที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับยาฟาวิพิราเวียร์ จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ที่ต้องสั่งจ่ายและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ จำเป็นต้องติดตามอาการข้างเคียง และผลการรักษา ระหว่างการใช้ยา การใช้ยาในผู้ป่วยบางกลุ่ม จำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์ และความเสี่ยงจากผลข้างเคียง ที่จะตามมา โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์
นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์

นอกจากนี้จำเป็นต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ตามคำแนะนำ การใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ง่าย ส่งผลให้ใช้ยาไม่ได้ผล เมื่อเกิดการติดเชื้อ เป็นเหตุให้ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ไม่หวังดีหลอกขายยาให้แก่ประชาชน ทั้งมีการลักลอบนำยาของผู้ป่วยมาขาย หรือเจตนาปลอมให้เชื่อว่าเป็นยาฟาวิพิราเวียร์ หลอกขายตามอินเทอร์เน็ต การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

หากประชาชนสงสัยว่ายาฟาวิพิราเวียร์ที่ได้รับเป็นยาปลอม สามารถสอบถาม และแจ้งเบาะแสที่ สายด่วน 1556 อีเมล์ [email protected]

อ่านข่าวเพิ่มเติม