COVID-19

ตะลึง!!! ขสมก.ติดเชื้อพุ่ง 32 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนขับ-กระเป๋ารถเมล์

ตะลึง!!! “ขสมก.” รายงานตัวเลขติดโควิดวันที่ 3 ส.ค. ยอดรายใหม่พุ่ง 32 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนขับ-กระเป๋ารถเมล์ เช็คไทม์ไลน์ที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา ขสมก. ตรวจพบพนักงานเป็นผู้ติดโควิด-19 จำนวน 32 คน

ขสมก

รายละเอียดทั้ง 32 ราย มีดังนี้

 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 206 เพศหญิง อายุ 38 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยทราบผลว่า เป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 16.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร 1 คัน คือ​ รถโดยสารหมายเลข 3-45083 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-17.45 น.
 • พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 23 เพศชาย อายุ 24 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 23 จำนวน 4 คัน ดังนี้
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 53 เพศหญิง อายุ 43 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 53 จำนวน 5 คัน ดังนี้
 • พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3 อู่เมกาบางนา เขตการเดินรถที่ 3 เพศหญิง อายุ 48 ปีเข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 1 ส.ค.64 ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 37 เพศหญิง อายุ 47 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 16.45 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 37 จำนวน 1 คัน
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 53 เพศหญิง อายุ 43 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ วันที่ 1 ส.ค.64 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 53 จำนวน 1 คัน
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 515 เพศชาย อายุ 21 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 515 จำนวน 8 คัน ดังนี้
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 138 เพศหญิง อายุ 22 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 15.10 น. ที่โรงพยาบาลเดอะซีพลัส ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 15.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 138 จำนวน 1 คัน
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 179 เพศหญิง อายุ 48 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อเมื่อเวลา 14.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ ศูนย์พักคอย ขสมก. บางพลี โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 179 จำนวน 1 คัน
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 22 เพศหญิง อายุ 25 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 04.00 น. ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 15.09 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 22 จำนวน 3 คัน

ขสมก

 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 25 เพศหญิง อายุ 54 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 25 จำนวน 2 คัน
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 62 เพศหญิง อายุ 24 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่หวนจี ยีน เทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร 3 คัน
 • พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 72 เพศชาย อายุ 34 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 15.20 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 72 จำนวน 1 คัน
 • พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 79 เพศชาย อายุ 47 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 79 จำนวน 1 คัน
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 13 เพศหญิง อายุ 25 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 15.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ บนรถโดยสารธรรมดา สาย 13 จำนวน 2 คัน
 • พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 53 เพศชาย อายุ 43 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 53 จำนวน 5 คัน
 • พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 137 เพศชาย อายุ 37 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น. ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 20.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 137 จำนวน 3 คัน
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 84 ก เพศหญิง อายุ 49 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ วันที่ 1 ส.ค.64 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 84 ก จำนวน 1 คัน
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 91 เพศหญิง อายุ 38 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ตลาดบางแคภิรมย์ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 13.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ ศูนย์พักคอย ขสมก. บางพลี โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 91 จำนวน 3 คัน
 • พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 515 เพศหญิง อายุ 44 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 515 จำนวน 4 คัน

ขสมก

 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 205 เพศหญิง อายุ 55 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 15.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 205 จำนวน 1 คัน
 • พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 205 เพศชาย อายุ 56 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 15.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 205 จำนวน 1 คัน
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 205 เพศหญิง อายุ 57 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่วัดด่าน พระราม 3 ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 205 จำนวน 4 คัน ดังนี้
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 168 เพศหญิง อายุ 38 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่คลินิกรามอินทรา อินเตอร์ เฮลท์ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 12.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 168 จำนวน 4 คัน
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 140 เพศหญิง อายุ 23 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 09.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 140 จำนวน 5 คัน
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 516 เพศหญิง อายุ 29 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 2 ส.ค.64 ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 516 จำนวน 3 คัน
 • พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 70 เพศชาย อายุ 50 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ วันที่ 3 ส.ค.64 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร สาย 70 จำนวน 2 คัน
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 34 เพศหญิง อายุ 59 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่โรงพยาบาลเดอะซีพลัส ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 34 จำนวน 3 คัน
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 185 เพศหญิง อายุ 36 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 07.50 น. ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 13.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 185 จำนวน 4 คัน
 • พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 185 เพศหญิง อายุ 42 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 07.50 น. ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ เมื่อเวลา 14.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 185 จำนวน 4 คัน
 • พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 205 เพศหญิง อายุ 43 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการจ่ายงาน ณ อู่คลองเตย เนื่องจากพนักงานตั้งครรภ์) เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา
 • พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 12 เพศชาย อายุ 54 ปี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงแรมจัสมิน ซิตี้ โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 12 จำนวน 2 คัน

อ่านประกาศไทม์ไลน์ทั้งหมด ที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม