ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สธ. โดดป้อง ‘หมอยง-หมอประสิทธิ์’ คณะที่ปรึกษา ยันไม่เกี่ยวจัดซื้อวัคซีน-นโยบาย

สธ. นำผู้บริหารยกกระทรวง อ่านแถลงการณ์ ปกป้องคณะที่ปรึกษา “นพ.ยง-นพ.ประสิทธิ์” หลังโดนโจมตีหนัก กล่าวหาเอี่ยวจัดซื้อวัคซีน วอนให้กำลังใจคณาจารย์ เสียสละ ทำงานเพื่อชาติ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และอธิบดีทุกกรม ร่วมถ่ายทอดสด ออกแถลงการณ์กระทรวงสาธารณสุข กรณีการแสดงความคิดเห็น ต่อคณะคณาจารย์ด้านวิชาการ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุว่า

สธ.

ตามที่มีการแสดงความคิดเห็น ของคนบางกลุ่ม ด้วยถ้อยคำรุนแรง จนมีผลกระทบต่อการทำงาน และต่อการดำเนินชีวิตของคณาจารย์ ในคณะที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุข เช่น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีศิริราชพยาบาล และศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นต้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนทำความเข้าใจว่า กระทรวงฯ ได้เรียนเชิญคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสถาบัน มาช่วยเป็นที่ปรึกษา เป็นคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน

สธ.2

โดยที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ มาตลอดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนระบาดโควิด-19 และทุกท่านได้ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ ในฐานะนักวิชาการ อย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ทั้งนี้ คณาจารย์ทุกท่าน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย หรือจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์วัคซีนแต่อย่างใด

กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบพระคุณ ชื่นชม และให้กำลังใจคณาจารย์ทุกท่านในความเสียสละ การทำงานเพื่อประเทศชาติ และขอให้สังคมได้ร่วมเข้าใจ และรับทราบบทบาทที่มีคุณค่ายิ่ง ของคณาจารย์ทุกท่านในครั้งนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม