ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ผู้ป่วยโควิด-19 หายแล้ว ขอใบรับรองแพทย์ได้ที่ไหน เช็คได้ที่นี่!!

ผู้ป่วยโควิด-19 รักษาหายแล้ว สปสช.บอกวิธีขอรับใบรับรองแพทย์ ทั้งกรณีรักษาที่บ้าน กักตัวในชุมชน และในโรงพยาบาล ส่วนกักตัวเองไม่ได้เข้าระบบ หมอออกใบรับรองแพทย์ให้ไม่ได้

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. เปิดเผยว่า ในระยะที่ผ่านมา มีประชาชนจำนวนมาก โทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง การออกใบรับรองแพทย์ กรณีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาหายแล้ว

ผู้ป่วยโควิด-19

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน จึงขอแจ้งรายละเอียดการขอใบรับรองแพทย์ ดังนี้

  • กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล

การขอออกใบรับรองแพทย์ จะต้องให้แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้ออกใบรับรองให้

  • กรณีเข้าระบบการดูแลรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation)

ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ในกรณีนี้ต้องให้คลินิก หรือโรงพยาบาลที่รับดูแลผู้ป่วยรายนั้น ๆ เป็นคนไข้ของตัวเอง เป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ให้

  • กรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัวด้วยตัวเองโดยไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือคลินิกชุมชนอบอุ่น แพทย์ไม่สามารถออกใบรับรองให้ได้

ใบรับรองแพทย์

ส่วนกรณีของการขอใบรับรองผลการตรวจ ว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่นั้น หากตรวจจากห้องปฏิบัติการ ให้ห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจ เป็นผู้ออกใบรับรองผลให้ ส่วนกรณีผู้รับการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วย Antigen Test Kit ตามจุดให้บริการต่าง ๆ ซึ่งจะมีแพทย์พยาบาลจากหลายโรงพยาบาล หลายจังหวัดมาให้บริการตรวจนั้น ในกรณีที่พบว่ามีการติดเชื้อ จะได้ใบรับรองผลการตรวจ ณ จุดคัดกรองเลย

ขณะที่ ในกรณีผลตรวจเป็นลบและต้องการใบรับรองผล หลังจากตรวจแล้ว 1 วัน สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบรับรองได้ที่ หน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ที่ทำการตรวจ หรือหากหาไม่พบว่า ต้องดาวน์โหลดตรงไหน ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามไปที่โรงพยาบาลนั้นได้โดยตรง

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ตรวจด้วยตัวเองโดยใช้ Antigen Test Kit ห้องปฏิบัติการไม่สามารถออกใบรับรองให้ได้ ผู้ที่ตรวจด้วยตัวเอง อาจใช้การรับรองตัวเอง เช่น ถ่ายรูปเป็นหลักฐาน อย่างไรก็ดี การใช้วิธีการการรับรองด้วยตัวเองแบบนี้ จะใช้เป็นหลักฐานทำธุรกรรม เช่น เบิกประกันสุขภาพ ประกันสังคม ประกันชีวิต ได้หรือไม่ ยังไม่ทราบแน่ชัด

ในส่วนของบริษัทต่าง ๆ ที่มีข้อกำหนดว่า ต้องมีใบรับรองการติดโควิด-19 เพื่อประกอบการลางาน ให้เป็นการเจรจากันเอง ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ทางเจ้าหน้าที่สายด่วน 1330 ไม่สามารถตอบแทนได้

เช่นเดียวกับนายจ้างต้องการให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ำ เพื่อขอใบรับรองแพทย์ไปยืนยันที่ทำงาน กรณีนี้เป็นการตกลงกันเองระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สายด่วน 1330 ไม่สามารถตอบแทนให้ได้เช่นกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม