ดูหนังออนไลน์
COVID-19

จัดสรรไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส บุคลากรด่านหน้า กลุ่มไหนได้ กลุ่มไหนส่อชวด เช็คด่วน!

จัดสรรไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส หลังขยับใหม่ ให้บุคลากรด่านหน้าฉีดได้มากขึ้น ล่าสุด ยังมีอีก 3 กลุ่ม ที่คณะกรรมการฯวัคซีน ไม่แนะนำให้ฉีดไฟเซอร์ เป็นบูสเตอร์โดส กลุ่มไหนบ้าง เช็คเลยที่นี่

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด 19 (Pfizer) เปิดเผยว่า หลังจากประเทศไทยได้รับบริจาค วัคซีนไฟเซอร์ จากสหรัฐ จำนวน 1,503,450 โดส คณะกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด 19 (Pfizer)ได้พิจารณาจัดสรรวัคซีน ดังนี้

จัดสรรไฟเซอร์

 • บุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า ครอบคลุมทั้งผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โดยตรง และผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ทั่วประเทศ จำนวน 700,000 โดส
 • ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่อยู่ในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด 645,000 โดส
 • ชาวต่างชาติ ที่เป็นผู้สูงอายุ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงคนไทยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ เช่น นักเรียน นักศึกษา 150,000 โดส
 • เพื่อศึกษาวิจัย 5,000 โดส
 • สำหรับควบคุมการระบาดจากสายพันธุ์เบต้า 3,450 โดส
นพ.สุระ วิเศษศักดิ์
นพ.สุระ วิเศษศักดิ์

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะประธานคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการจัดสรรไฟเซอร์ 700,000 โดส ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า จะรวมถึงนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างเช่น แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน คลินิกทางเดินหายใจ ห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยวิกฤต รพ.สนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน กลุ่มอาสาสมัครกู้ภัย พนักงานเก็บศพ หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 อื่น ๆ ตามการพิจารณาของสถานพยาบาล หรือหน่วยงานต้นสังกัด

หลักการ จัดสรรไฟเซอร์

 • บุคลากรที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์กระตุ้น 1 เข็ม
 • บุคลากรที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว 1 เข็ม พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดสตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นหลัก
 • ผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 และไม่เคยได้วัคซีนมาก่อน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม โดยมีระยะห่างจากวันที่พบการติดเชื้ออย่างน้อย 1 เดือน

จัดสรรไฟเซอร์

กลุ่มที่ไม่แนะนำให้วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้น

 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก และแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 หรือสูตรสลับไขว้
 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เคยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม
 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม และได้รับเข็มกระตุ้นด้วยแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม

ทั้งนี้การพิจารณาไม่แนะนำให้ทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวฉีดไฟเซอร์ เป็นบูสเตอร์โดส เนื่องจากการฉีดทั้ง 3 แบบ ยังมีภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอ โดยให้ขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้ เมื่อมีข้อมูลวิชาการสนับสนุน และมีวัคซีนที่เข้ามาเพิ่มขึ้น คณะกรรมการฯ จะพิจารณาฉีดให้ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม