ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร งัดไม้แข็ง กักตัวในโรงงาน ลั่นสั่งปิด ถ้าทำแค่ถ่ายรูปโชว์

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ลั่นคุมเข้มกักตัวในโรงงาน ถ้าแต่ทำไว้ถ่ายรูปโชว์ เจอสั่งปิดแน่ ล่าสุดมีโรงงานจัดทำที่กักตัวแล้ว 674 แห่ง รวม 16,445 เตียง ย้ำยังไม่ได้หารือเรื่องปิดเมือง

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการหารือการติดตามและรายงานปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำสถานที่กักตัว หรือโรงพยาบาลสนาม ในสถานประกอบการ ( Factory Accommodation Isolation : FAI )

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

ทั้งนี้ จากการประชุมฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ได้สั่งการให้สถานประกอบการทุกแห่งที่มีคนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป หรือใช้กำลังเครื่องจักร 50 แรงม้าขึ้นไป จะต้องจัดพื้นที่รองรับการกักตัวผู้ติดเชื้อของโรงงาน ให้มีเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และต้องเพียงพอต่อการแยกกักตัวของผู้ติดเชื้อในโรงงานตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้เร่งจัดทำ FAI ให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ หรือขีดเส้นตายภายในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้

วันนี้ ที่ประชุมได้มีรายงานแจ้งว่า ตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีสถานประกอบการต่าง ๆ ได้แจ้งสถานที่เพื่อจัดทำ FAI มาแล้วทั้งหมดประมาณ 674 แห่ง มีเตียงโดยรวมราว ๆ 16,445 เตียง ซึ่งสถานประกอบการหลาย ๆ แห่งใช้วิธีการรวมตัวกันแล้วจัดตั้ง FAI ขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียว เพื่อให้สะดวกการวางมาตรการด้านสาธารณสุข

ส่วนโรงงานที่อ้างว่าไม่มีสถานที่จัดทำ FAI หรือ ยังไม่พร้อมนั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ อยู่ระหว่างการพิจารณา เพื่อสั่งปิดโรงงานตามมาตรการต่อไป

นอกจากนี้ ในที่ประชุม ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรสาคร และการปรับมาตรการเพื่อการรองรับผู้ติดเชื้อในชุมชนเข้าสู่ศูนย์พักคอยคนสาคร หรือ โรงพยาบาลสนามในชุมชน (Community Isolation) และการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ ยังคงนอนรอเตียงอยู่ในที่พัก หรือกักตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อรักษาตนเองตามมาตรการ Home Isolation

สมุทรสาคร1 2 e1627648272781

ในส่วนของการรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่ศูนย์พักคอยคนสาคร Community Isolation นั้น ในที่ประชุมเห็นสมควรว่า ผู้ที่จะเข้าสู่ Community Isolation จะต้องผ่านการตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kits (ATK) มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นผู้ตรวจให้เท่านั้น

ส่วนประชาชนที่ซื้อมาตรวจเอง ไม่สามารถนำมายืนยันเพื่อขอเข้าศูนย์ CI ได้โดยตรง เพียงแต่เป็นตัวแสดงที่บ่งบอกว่า มีความเสี่ยงสูงเป็นผู้ติดเชื้อเท่านั้น และจะได้รับการตรวจยืนยันอีกครั้งจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.

ทั้งนี้เพื่อให้ รพ.สต.ที่เป็นเสมือนโรงพยาบาลด่านหน้า เป็นผู้ทำหน้าที่คัดกรองอาการของผู้ติดเชื้อก่อนว่า มีอาการอยู่ในระดับใด สมควรให้เข้าสู่ศูนย์ CI หรือ HI หรือ โรงพยาบาลสนาม หรือเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ขณะเดียวกัน ผู้ที่ผ่านการตรวจหาเชื้อจาก รพ.สต. นั้น ทางเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ทันที รวมถึงยังสามารถระบุได้ด้วยว่า สมควรที่จะได้รับยาหรือไม่ หากต้องรับยาจะเป็นฟ้าทะลายโจร หรือ ฟาวิพิราเวีย ที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ซึ่งก็จะได้ส่งข้อมูลต่อไปยังโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์สั่งยาให้

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ยันยังไม่หารือ ปิดเมือง

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการปิดเมือง แต่เน้นไปที่มาตรการควบคุมสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่งการจัดตั้ง FAI หรือสถานที่กักตัวของโรงงาน เพราะทุกวันนี้พบกลุ่มผู้ติดเชื้อในโรงงานเป็นจำนวนมาก จึงต้องควบคุมกลุ่มคนเหล่านี้ก่อน ไม่ให้ออกมาปะปนกับคนในชุมชน

ผู้ว่าฯสมุมทรสาคร e1627648479566

“อยากจะบอกถึงสถานประกอบการทุกแห่งว่า การทำ FAI หรือสถานที่กักตัวของโรงงานนั้น คือความรับผิดชอบ ของสถานประกอบการทุกแห่ง ที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง และต้องปฏิบัติตามให้เห็นผลเป็นรูปธรรมด้วย ไม่ใช่ทำขึ้นมาเพื่อถ่ายภาพ หรือทำขึ้นมาเพียงแค่ต้องการแสดงให้เห็นว่าโรงงานได้ทำแล้ว จากนั้นก็ปล่อยปละละเลย”นายวีระศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ หากโรงงานใดปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ก็จะยังคงเปิดทำงานได้ต่อไป แต่หากโรงงานใดทำขึ้นมาเพียงแค่ถ่ายภาพโชว์ หรือทำแล้วแต่ไม่มีมาตรการในการดูแลรักษา ก็จะต้องถูกสั่งปิดทันที

ในส่วนของตัวเลขที่พบว่าสูงมากขึ้นทุกวันนั้น ก็ไม่อยากให้ทุกคนไปกังวลใจกับยอดของตัวเลขที่เพิ่มขึ้น เพราะตัวเลขที่สูงขึ้นมาจากการเร่งตรวจเพิ่มมากขึ้นและทำงานเชิงรุกมากขึ้น เพื่อแยกคัดกรองและแยกผู้ติดเชื้อออกมาให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม