ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ปิด ‘วัดป่าบ้านตาด’ 14 วัน เจอพระเดินทางร่วมงานเข้าพรรษาติดโควิด

วัดป่าบ้านตาด ประกาศปิดวัดยาวถึงวันที่ 10 สิงหาคมนี้ พร้อมงดบิณฑบาต หลังพบพระที่เดินทาง มาเข้าร่วมพิธีเข้าพรรษาที่วัด ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากที่เดินทางกลับไปแล้ว ห้ามพระ-แมชี และทุกคนในวัดเดินทางออกนอกพื้นที่วัดเด็ดขาด 

เฟซบุ๊กเพจ “วัดป่าบ้านตาด” ของวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้โพสต์ประกาศปิดวัด นาน 14 วันท จนถึงวันที่ 10 สิงหาคมนี้ โดยให้เหตุผลว่า มีพระติดโควิดเดินทางมาเข้าร่วมพิธีเข้าพรรษาด้วย โดยระบุว่า

วัดป่าบ้านตาด

เนื่องด้วยในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา ได้มีพระภิกษุจากวัดอื่น ซึ่งติดเชื้อโคโรนาไวรัส โควิด-19 (COVID 19) แต่ไม่แสดงอาการ เดินทางมาร่วมพิธีอธิษฐานเข้าพรรษา ทำวัตร ภายในศาลาในวัดป่าบ้านตาด ซึ่งมีพระภิกษุ แม่ชี อุบาสก และอุบาสิกา วัดป่าบ้านตาดร่วมพิธีอยู่ด้วย

หลังจากเดินทางกลับวัดพระภิกษุรูปดังกล่าว มีอาการป่วย และได้รับการวินิจฉัยยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชืิ้อโรคโควิด-19

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เป็นไปในวงจำกัด และป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของทางภาครัฐ  วัดป่าบ้านตาดจึงประกาศดังต่อไปนี้

วัดป่าบ้านตาด

วัดป่าบ้านตาด สั่งห้ามเข้า-ออก

  • ให้พระภิกษุ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ผู้เกี่ยวข้องภายในวัดป่าบ้านตาดทั้งหมด ตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 กับเจ้าหน้าที่
  • ห้ามมิให้พระภิกษุ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกาวัดป่าบ้านตาดทั้งหมด เดินทางออกนอกวัดเป็นอันขาด เพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
  • ปิดวัดป่าบ้านตาด ห้ามมิให้บุคคลอื่นใดเข้า-ออกวัด เว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
  • หากญาติโยมท่านใดมีจิตศรัทธาต้องการใส่บาตรพระวัดป่าบ้านตาด สามารถนำภัตตาหารมาวางไว้ในจุดรับบริเวณสะพานหน้าประตูทางเข้าวัด ตามวันเวลาออกบิณฑบาตของพระวัดป่าบ้านตาด

ทั้งนี้จนกว่าจะประกาศเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

พระอธิการสุธรรม สุธมฺโม (เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด)

วัดป่าบ้านตาด

อนึ่ง หากญาติโยมท่านใดมีจิตศรัทธาต้องการถวายข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของโรงครัววัดป่าบ้านตาด เพื่อ​ถวายภัตตาหารพระภิกษุวัดป่าบ้านตาด สามารถนำมาถวายได้ที่บริเวณสะพานหน้าประตูทางเข้าวัด โดยทางวัดจะมีเจ้าหน้าที่ประจำการเพื่อรับมอบของถวายต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม