ดูหนังออนไลน์
COVID-19

อย.เตือนภัย ‘ปืนฉีดแอลกอฮอล์’ ประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรคน้อย แฝงอันตรายเพียบ

ปืนฉีดแอลกอฮอล์ ประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรคน้อย แต่อันตรายเพียบ อย. แนะไม่ควรซื้อใช้ ทำเชื้อโรคฟุ้งกระจาย โดยเฉพาะปืนที่มีแสงยูวีฆ่าเชื้อโรคบนร่างกายโดยตรง เสี่ยงเกิดมะเร็งผิวหนัง

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และรักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ทำให้ปืนฉีดแอลกอฮอล์ กำลังได้รับความนิยม เป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นอย่างมาก

ปืนฉีดแอลกอฮอล์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง โดยไม่แนะนำให้ซื้อมาใช้ เนื่องจากละอองฝอยที่ออกมาจากเครื่อง มีขนาดเล็กมาก ทำให้ตัวน้ำยาสัมผัสพื้นผิว ไม่เพียงพอ ซึ่งจะลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค แถมยังทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจาย หากเข้าตาหรือสูดดมอาจทำให้เคืองตา เวียนหัว คลื่นไส้ ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ เป็นอันตรายโดยเฉพาะในเด็กเล็ก

ที่สำคัญ หากใช้ปืนที่มีแสงยูวีฆ่าเชื้อโรคบนร่างกายโดยตรง อาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง และเป็นอันตรายต่อดวงตา ดังนั้น นอกจากจะไม่มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม

สำหรับวิธีการฆ่าเชื้อ บนพื้นผิวและวัสดุอุปกรณ์ ที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เทราด หรือเช็ด บนพื้นผิว หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดแล้ว ทิ้งไว้ให้เปียกตามระยะเวลา ที่กำหนด และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก หากพื้นผิวที่สกปรกมาก จะลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค

นอกจากนี้ ก่อนซื้อ ควรตรวจสอบเลข อย. ที่ www.fda.moph.go.th หัวข้อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ได้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้จริง

อ่านข่าวเพิ่มเติม